Bank Światowy chwali Polskę i ostrzega: Tąpnięcie i będziecie najbardziej dotkniętym krajem UE

Polska jest jednym z liderów międzynarodowej integracji gospodarczej rozumianej jako handel, inwestycje, migracje, technologie komunikacyjne czy sieć transportowa, wynika z raportu Banku Światowego na temat roli międzynarodowej integracji gospodarczej w rozwoju regionu Europy i Azji Środkowej.

"Nasza analiza pokazuje, że większa międzynarodowa integracja gospodarcza poprzez sieć różnych powiązań wspiera transfer technologii i idei pomiędzy krajami, firmami i ludźmi. To z kolei jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego w długim okresie" – powiedział ekonomista Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej oraz autor raportu David Gould, cytowany w komunikacie.

W raporcie Polska zaliczana jest do najlepiej powiązanych gospodarczo krajów w Europie, głównie za sprawą rozwiniętej międzynarodowej sieci transportowej, która wspiera handel dobrami i usługami. W czasie transformacji gospodarczej Polska wyraźnie wzmocniła swoje gospodarcze więzi z Niemcami, które z kolei są najlepiej zintegrowanym gospodarczo krajem na kontynencie.

Gould wskazuje też, że Polska wykorzystała zacieśniające się więzi z Niemcami do zbudowania relacji z niemieckimi partnerami handlowymi, co pozwoliło jej wyjść na inne rynki w Europie i na świecie, podano również.

"W razie tąpnięcia, Polska byłaby najbardziej dotkniętym krajem w Europie"

"Ekonomiści Banku Światowego mierząc międzynarodowe powiązania gospodarcze krajów, posłużyli się nowym wskaźnikiem – Indeksem Wielowymiarowej Integracji (Multidimensional Connectivity Index, MDC), który analizuje szereg kanałów powiązań: handel, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, migracje, technologie informacyjne i komunikacyjne, sieć transportową. Według raportu najlepiej zintegrowane regiony Europy i Azji Środkowej to Europa Zachodnia, Europa Północna, Środkowa i Południowa. Z kolei najsłabiej powiązane regiony to Bałkany, Azja Środkowa oraz Kaukaz Południowy" - czytamy dalej.

"Efekt sąsiedztwa z Niemcami pomógł Polsce zintegrować się z niemiecką siecią powiązań i dzięki temu uczestniczyć w globalnym łańcuchu wartości. Oznacza to jednak także to, że w razie ewentualnego tąpnięcia w niemieckiej gospodarce, właśnie ze względu na te silne powiązania, Polska byłaby najbardziej dotkniętym krajem w Europie" – stwierdził przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i krajach bałtyckich Carlos Piñerúa. 

Czytaj więcej: Prezes Budimeksu: Mieszkania zdrożeją nawet o 9 proc. "To dopiero będzie gorący temat"

Zmniejszać bariery handlowe

Aby maksymalnie wykorzystać szanse, jakie daje międzynarodowa integracja gospodarcza, kraje powinny zmniejszać bariery handlowe, ułatwiać bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz uczestniczyć w wielostronnych porozumieniach handlowych, które wspierają integrację rynku usług. Ponadto przyjmowanie najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie zarządzania rynkami produktów, ochrony pracowników czy środowiska również mogłoby pobudzać integrację gospodarczą, podsumowano w raporcie.

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. 

To był najdłuższy lot w historii świata. 26 dni w powietrzu bez tankowania

Więcej o: