Firmy chcą zwiększać zatrudnienie. Manpower: najwyższy wynik od dziewięciu lat

Z badania firmy ManpowerGroup wynika, że 17 proc. pracodawców chce zatrudnić nowych pracowników w ostatnich miesiącach tego roku. Co chyba nie zaskakuje, prym wiodą dwie branże - przemysł i budownictwo.

Spośród przebadanych w Polsce pracodawców, 17 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w IV kwartale 2018 r., 5 proc. zamierza redukować etaty, a 77 proc. nie planuje zmian personalnych, podano w raporcie "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia", przedstawionym przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup.

Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +14 proc., co jest najwyższym wynikiem od 9 lat.

Pracowników szukają firmy w całym kraju i wszystkich sektorach

Pod względem wielkości przebadanych firm - największy wzrost zatrudnienia przewidywany jest w firmach dużych z prognozą +29 proc., zaś najmniejszy w mikroprzedsiębiorstwach +6 proc..

"Pozytywne plany zatrudnienia odnotowano we wszystkich 10 badanych sektorach rynku oraz we wszystkich 6 analizowanych regionach kraju. W ujęciu kwartalnym wynik dla Polski poprawił się o 1 punkt procentowy, w ujęciu rocznym o 5 punktów procentowych" - czytamy w raporcie.

Przemysł i budowlanka pod największą presją

Najlepsze perspektywy zatrudnienia stoją przed sektorem produkcja przemysłowa, gdzie pracodawcy zadeklarowali prognozę zatrudnienia na poziomie +25 proc. oraz w sektorze budownictwo (+21 proc.). W przypadku sektora handel detaliczny i hurtowy wzrosty zatrudnienia przewidywane są na poziomie +16 proc., zaś w przypadku finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi (+15 proc.).

Badanie Manpower potwierdza oficjalne dane GUS. Piszemy na ten temat tutaj: Coraz więcej wolnych miejsc pracy. W przetwórstwie praca od ręki. Ale takich branż jest mnóstwo

Najmniej optymistycznie przedstawiają się plany pracodawców z obszaru rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, gdzie prognoza wynosi +5 proc., podano także.

"W stosunku do ubiegłego kwartału plany pracodawców poprawiły się w siedmiu z 10 analizowanych sektorów. Największy wzrost, o 14 punktów procentowych, dotyczy Instytucji sektora publicznego. Mniej optymistyczne plany zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego kwartału deklarują firmy w trzech z 10 sektorów. Najbardziej widoczny spadek odnotował sektor kopalnie/przemysł wydobywczy - o 8 punktów procentowych" - czytamy w raporcie.

Jak wykazał raport, w zróżnicowaniu regionalnym największego wzrostu wskaźnika spodziewają się pracodawcy w regionie północno-zachodnim, którzy deklarują prognozę netto zatrudnienia na poziomie +21 proc., co zapowiada najkorzystniejszą dla pracowników sytuację na lokalnym rynku pracy od ok. 9 lat. Optymistyczne plany zatrudnienia wskazali też pracodawcy z Polski wschodniej (+17 proc.), gdzie prognoza jest najwyższa od 10 lat.

Najmniejszy optymizm cechuje pracodawców w regionie północnym, gdzie prognoza zatrudnienia jest na poziomie +9 proc.. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany zatrudnienia poprawiły się w czterech z sześciu regionów.

Czytaj też: "Mam 46 lat i zarabiam 9800 franków miesięcznie". Sposób Szwajcarów na równe wynagrodzenia

W Polsce ma być łatwo o pracę

Ponadto w ujęciu globalnym Polska zajęła 5. miejsce spośród 26 rynków regionu EMEA, w których w ostatnim kwartale 2018 roku będzie najłatwiej o pracę.

"W regionie EMEA najbardziej optymistyczne są firmy z Rumunii (+19 proc.), Słowenii (+19 proc.) i Węgier (+18 proc.). Najsłabszą prognozę zadeklarowały przedsiębiorstwa ze Szwajcarii (-2 proc.), Włoch (+2 proc.) i Francji (+2 proc.), które jednocześnie uzyskały najniższe wskazania w ujęciu globalnym. Spośród przebadanych 44 rynków na świecie najlepiej wypadły Japonia (+26 proc.) i Tajwan (+21 proc.)" - czytamy w raporcie.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Raport dla IV kwartału 2018 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 18 a 30 lipca 2018 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

Zobacz także: Wielki zator w konsulacie New Delhi. Tysiące osób w kolejce po wizę zarobkową do Polski

Tydzień na Gazeta.pl. Tych materiałów nie możesz przegapić! SPRAWDŹ

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o: