Elektrobudowa spodziewa się solidnej straty i mocno traci na giełdzie

Kolejna spółka działająca w branży budowlanej mówi o słabych wynikach za pierwsze półrocze. Inwestorzy zareagowali natychmiast - solidną przeceną akcji Elektrobudowy.

Elektrobudowa zdecydowała o zawiązaniu rezerwy w wysokości 60,3 mln zł w związku z ryzykiem potencjalnych kar za opóźnienia na jednym z kluczowych kontraktów. Podała też, że szacuje, iż jej strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I połowie bieżącego roku 59,9 mln zł. Ponadto Elektrobudowa drugi raz zrewidowała całoroczną prognozę - tym razem do 44,7 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec oczekiwanych wcześniej 27,1 mln zł zysku.

Zapewne z tego powodu spółka we wtorek przed południem traciła ponad 17 proc., najmocniej na GPW.

Notowania spółki ElektrobudowaNotowania spółki Elektrobudowa źródło: stooq.pl

Prezes Elektrobudowy uspokaja

"Zawiązanie rezerwy w tej wysokości wpłynie na raportowane wyniki finansowe, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, co w konsekwencji wiąże się z koniecznością weryfikacji i obniżenia prognozy zysku netto na obu poziomach. Podkreślam, że rezerwa ma charakter księgowy i na tym etapie nie wiąże się z wypływem gotówki z grupy kapitałowej. Ponadto Zarząd Elektrobudowy SA liczy na pozytywny efekt negocjacji z zamawiającym. Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności i jest w końcowej fazie realizacji. Na opóźnienie wpływ miały przede wszystkim zmiany projektowe" - napisał prezes Roman Przybył w komentarzu do komunikatu.

Podkreślił, że grupa "może poszczycić się wieloletnią i popartą sukcesami" współpracą z zamawiającym, a dotychczasowe realizacje grupy znajdowały uznanie i są oceniane przez zamawiającego bardzo pozytywnie.

Elektrobudowa szacuje mocną stratę

Elektrobudowa podała w komunikacie, że jej szacunkowa strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I połowie tego roku 59,9 mln zł, przy 301,2 mln zł przychodów. Strata netto w ujęciu jednostkowym szacowana jest na 48,7 mln zł.

"Poza wymienioną na wstępie rezerwą powyższe szacunki uwzględniają również przeszacowanie wartości wymienionego kontraktu o kwotę minus 10,4 mln zł w stosunku do wartości ujętej w prognozie wyników finansowych opublikowanej w dniu 30 maja 2018 r. oraz decyzję zarządu o zwiększeniu rezerwy zawiązanej ze sporem sądowym w Finlandii - z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej o kwotę 1,6 mln zł, do kwoty 3,6 mln zł. Spółka podjęła działania w kierunku zawarcia ugody sądowej" - czytamy dalej.

W związku z przedstawionymi wyżej okolicznościami oraz oszacowaniem wpływu otoczenia rynkowego na wyniki finansowe wybranych kontraktów pozyskanych w latach 2013-2016, a w szczególności wzrostu cen robocizny, materiałów i podwykonawstwa, zarząd spółki koryguje prognozę wyników finansowych na 2018 r., podano także.

Obecnie spółka prognozuje, że jej skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie w tym roku 44,7 mln zł przy 898,5 mln zł przychodów. Strata netto w ujęciu jednostkowym prognozowana jest na poziomie 37,6 mln zł, a zamówienia jednostki dominującej - na 835,4 mln zł.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

Niedawno o stracie za pierwsze półrocze informowała inna giełdowa firma budowlana, Erbud. Pisaliśmy na ten temat tutaj: Budowlana firma w tarapatach. Erbud zapowiada stratę i mocno traci na giełdzie

Tydzień na Gazeta.pl. Tych materiałów nie możesz przegapić! SPRAWDŹ