Kobiety w Polsce niemal wszędzie zarabiają mniej, choć są wyjątki

Gender Pay Gap wynosiła w Polsce w 2016 r. 7,2 proc. - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Innymi słowy, kobiety za godzinę pracy zarabiały średnio o 7,2 proc. mniej od mężczyzn.

Badanie GUS dotyczące gender pay gap jest realizowane co dwa lata, stąd podsumowanie danych za 2016 r. Statystyki obejmują firmy zatrudniające ponad 9 pracowników, łącznie 8,2 mln osób.

Jak wynika z danych GUS, różnice w płacach kobiet i mężczyzn utrzymują się na w miarę stabilnym poziomie. 7,2 proc. w 2016 r. to nieco mniej niż dwa lata wcześniej (7,7 proc.), ale więcej niż w 2010 i 2012 r. 

.. GUS

Z drugiej strony, wynagrodzenia w Polsce wydają się, porównując z innymi krajami Europy, i tak stosunkowo wyrównane. W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach czy w Estonii gender pay gap przekracza 20 proc.

.. GUS

Te 7,2 proc. to tak naprawdę według metodologii Eurostatu, czyli europejskiego urzędu statystycznego. Polski GUS stosuje nieco inną metodę, i według jego wyliczeń przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od płac kobiet o 12,1 proc.

Co więcej, z racji faktu, że kobiety pracują w tygodniu nieco krócej niż mężczyźni, różnica w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto między mężczyznami i kobietami wynosi 18,5 proc. Według danych GUS, w IV kwartale 2016 r. kobiety w ciągu tygodnia pracowały 37,4 godziny, a mężczyźni 41,1 godziny. 

.. GUS

Jak wynika z danych GUS, przeciętne wynagrodzenia kobiet są niższe niż mężczyzn niezależnie od wykształcenia, stażu pracy czy wieku. Czyli - porównując pensje kobiet i mężczyzn z tych samych grup (np. "osoby o wyższym wykształceniu", "osoby w wieku 35-44 lata" itd.), zawsze przeciętnie to mężczyźni zarabiają więcej. Jedynym wyjątkiem są osoby w wieku ponad 65 lat - tutaj to wynagrodzenia kobiet są przeciętnie rzecz biorąc wyższe.

Czytaj też: "Mam 46 lat i zarabiam 9800 franków miesięcznie". Sposób Szwajcarów na równe wynagrodzenia

W budownictwie lepiej płacą kobietom

Wynagrodzenia kobiet są też niższe niż mężczyzn w zdecydowanej większości branż. Największe różnice są m.in. w sekcjach "działalność finansowa i ubezpieczeniowa" (gdzie faktycznie panie rzadziej są pracują na kierowniczych stanowiskach, za to częściej można je spotkać np. w placówce bankowej) czy "pozostała działalność usługowa". Tutaj mieści się zarówno m.in. lepiej płatna naprawa komputerów - częściej to fach mężczyzn - jak i np. gorsza pod względem zarobków praca jako hostessa, praca w pralni czy zakładach fryzjerskich (tu dominują kobiety). 

Są jednak i branże, gdzie to kobiety zarabiają lepiej od mężczyzn. To m.in. budownictwo, dostawa wody i gospodarowanie ściekami i odpadami (czyli np. oczyszczalnie ścieków, wodociągi, wywóz śmieci) czy transport. Wynika to prawdopodobnie z tego, że kobiety częściej w tych branżach wykonują lepiej płatne prace administracyjne czy biurowe, a to mężczyźni np. jeżdżą śmieciarkami czy ciężarówkami albo pracują fizycznie na budowach.

Rozpiętość między płacami kobiet i mężczyzn w poszczególnych sektorach polskiej gospodarkiRozpiętość między płacami kobiet i mężczyzn w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki dane: GUS

Gender pay gap najwyższe na Mazowszu

Największe różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, na korzyść mężczyzn, występują m.in. w województwach mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Są jednak miejsca w Polsce, gdzie to kobiety za godzinę pracy zarabiają więcej - najlepszym przykładem jest tu Podlasie.

.. GUS

Tydzień na Gazeta.pl. Tych materiałów nie możesz przegapić! SPRAWDŹ

***

Magdalena Kruszewska: Zarządzanie strachem podcina ludziom skrzydła i odbiera im kreatywność [NEXT TIME]

Więcej o: