Paliwa we wrześniu zdrożały o prawie 12 proc. Najnowsze dane o inflacji

GUS opublikował właśnie szybki szacunek cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu. Inflacja we wrześniu była niższa niż miesiąc wcześniej i wyniosła 1,8 proc. r/r, a więc ceny rosły nieco wolniej.

Z szybkiego szacunku danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja we wrześniu br. wyniosła 1,8 proc. w ujęciu rocznym (wobec 2 proc. r/r w sierpniu).

Jak podaje GUS, w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc. we wrześniu. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,3 proc., nośników energii o 1,8 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu o 11,9 proc. rok do roku.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6 proc., nośników energii - wzrosły o 0,4 proc., a paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 0,4 proc.

Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 1,9 proc. rok do roku, a więc o 1/10 pkt proc. wyższą niż wynosiła faktycznie.

Jak na razie poznaliśmy jedynie szybkie dane szacunkowe GUS. Pełne dane o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu zostaną opublikowane 15 października.

---

Zbigniew Grycan: Dobrze mi się wiodło, bo przede wszystkim dbałem o jakość swoich produktów [NEXT TIME]

Więcej o: