Kukiz'15 chce likwidacji opłaty targowej. Tyszka: "to duże obciążenie dla drobnych kupców"

Kukiz'15 chce znieść opłatę targową. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka poinformował, że klub przygotował projekt ustawy w tej sprawie.

Stanisław Tyszka, podczas konferencji prasowej, wyjaśnił, że opłata targowa jest stosowana przez gminy fakultatywnie - samorządy mogą ją pobierać lub nie. Kukiz'15 chce ją zlikwidować ustawowo.

Jak tłumaczył Tyszka, jest to duże obciążenie dla drobnych kupców, a znikome dla budżetów samorządowych. "To jest zazwyczaj mocno poniżej 1proc. dochodów" - powiedział.

Zgodnie z prawem, opłatę targową może wprowadzić rada gminy, w drodze uchwały. Obciążyć nią można osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które sprzedają na targowiskach.

Wysokość opłaty targowej określa rada gminy, również w formie uchwały. Musi jednak uwzględnić corocznie obwieszczenie ministra finansów, w którym określa górne granice stawek podatków i opłat lokalnych.

Maksymalna stawka opłaty targowej w 2018 roku nie może przekraczać 765 zł i 94 gr.

Jarosław Kaczyński obiecuje emeryturę 500 plus. Minister: najwcześniej w przyszłym roku

Więcej o: