PKB w ubiegłym roku jednak rósł szybciej. GUS zrewidował dane

Główny Urząd Statystyczny skorygował dane na temat tempa, w jakim rozwijała się polska gospodarka w 2017 roku. W ujęciu nominalnym PKB jest już blisko 2 bln zł.

Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,8 proc. w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wcześniej Urząd szacował ubiegłoroczny wzrost w tym ujęciu na 4,6 proc.

GUS zrewidował też wzrost za 2016 r. - do 3,1 proc. z 3 proc., natomiast dynamika za 2015 r. pozostała bez zmian.

W ujęciu nominalnym PKB wyniósł w 2017 r. po rewizji 1 988,73 mld zł.

"Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,8 proc., w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,6 proc." - czytamy w komunikacie.

GUS prezentuje pełny, skorygowany szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2017 w oparciu o roczne źródła informacji oraz ostateczny szacunek za 2016 rok, podkreślono.

"Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2017 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 23.04.2018 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2017 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług, rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora" - czytamy dalej.

Ponadto, prezentowane wcześniej dane za lata 2014-2016 dotyczące produktu krajowego brutto uległy zmianie głównie z tytułu:

-  przeklasyfikowania z sektora przedsiębiorstw niefinansowych do sektora instytucji rządowych i samorządowych spółek transportu publicznego, które zgodnie z ESA2010 mają charakter nie-rynkowy oraz zmiany rejestracji rekompensat za utratę dochodów związanych ze świadczeniem usług transportu publicznego. Z tego tytułu zmieniły się wartości dla następujących transakcji: produkcja globalna, zużycie pośrednie oraz w konsekwencji wartość dodana brutto i spożycie publiczne;

- korekty danych memoriałowych dotyczących VAT z tytułu zmiany rejestracji rozliczeń związanych ze zwrotami podatku (dla lat 2016 i 2017), podał też Urząd.

GUS poinformował, że po rewizji wartość dodana brutto wzrosła w 2017 r. o 4,7 proc. (wobec wcześniejszych 4,4 proc. wzrostu).

Spożycie publiczne w ub.r. wzrosło o 3,5 (wobec wcześniejszych 3,4 proc. wzrostu). Popyt krajowy wzrósł o 4,9 proc. (wobec wcześniejszych 4,7 proc. wzrostu) po wzroście o 2,3 proc. w 2016 r. (wzrost zrewidowanych z wcześniejszych 2,2 proc.).

Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się w ub.r. - według danych zrewidowanych - o 3,9 proc. (wobec wcześniej szacowanych +3,4 proc.) po spadku o 8,2 proc. rok wcześniej (bez zmian).

Dane kwartalne, spójne z publikowanymi w niniejszej notatce danymi rocznymi oraz I i II kwartał 2018 r, zostaną opublikowane do końca listopada bieżącego roku, zapowiedział także GUS.

Ropa drożeje, więc nie ma wyjścia: ceny paliw też pójdą w górę. Tylko najpierw są wybory

Więcej o: