Ulga podatkowa na "kulturowe" gry wideo. Ministerstwo kultury konsultuje projekt

Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo został przesłany do konsultacji publicznych. Zakłada on wprowadzenie ulgi podatkowej na produkcję gier kulturowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szacuje, że średnio rocznie będzie produkowane ok. 20 tytułów kulturowych gier wideo. 

Ulga podatkowa

"Konstrukcja ulgi zakłada możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych, co przełoży się na realną korzyść dla podatnika w wysokości 19 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dopuszczalność objęcia ulgą danego projektu rozpatrywana będzie indywidualnie w oparciu o tzw. test kulturowy, którego celem jest weryfikacja, czy dana gra może być uznana za grę o charakterze kulturowym. Przewiduje się, że procedura ta realizowana będzie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Ministerstwo planuje opracowanie testu w oparciu o rozwiązania stosowane w innych krajach UE, nawiązującego do modelu brytyjskiego (Video Games Tax Relief) oraz francuskiego (Crédit d'impôt jeu vidéo). Wykorzystywane w teście kulturowym, precyzyjnie zdefiniowane kryteria odnosiły się będą m.in. do następujących elementów: miejsce akcji, główni bohaterowie, obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego, bazowanie na narracji i dialogach, wykorzystanie oryginalnego IP, wykorzystanie elementów innowacyjnych, produkcja większości elementów gry na terytorium RP oraz zatrudnienie przy produkcji obywateli lub rezydentów EOG, podano także.

Gra kulturowa

"Do kluczowych oczekiwanych efektów wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie należy zaliczyć: 

- zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze, co przełoży się na większe wpływy do budżetu z tytułu PIT, 

- dalszy rozwój rodzimego sektora gier wideo przekładał się będzie na wzrost wpływów do budżetu Państwa z tytułu CIT odprowadzanego przez polskich deweloperów (przedsiębiorstwa te do tej pory w żaden sposób nie były uprzywilejowane podatkowo), 

- zwiększenie konkurencyjności polskiej branży gier wideo i umocnienie na pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, 

- zatrzymanie w Polsce i przyciągnięcie do Polski pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach (w tym również powrót do Polski specjalistów, którzy obecnie pracują poza granicami), co jest warunkiem koniecznym dla dalszego, dynamicznego rozwoju tego sektora, 

Więcej o: