Polska i Dania po 40 latach zakończyły spór o granicę. Baltic Pipe coraz bliżej

Robert Kędzierski
Polska i Dania po 40 latach sporów zawarły porozumienie w kwestii przebiegu granicy morskiej. Dzięki temu gazociąg Baltic Pipe, który ma połączyć oba kraje, będzie mógł powstawać bez ryzyka konfliktu.

Polska i Dania zawarły porozumienie dotyczące przebiegu granicy pomiędzy państwami. Przez blisko 40 lat nie było bowiem jasne, kto może czerpać korzyści gospodarcze z obszaru o powierzchni ok. 3600 km kwadratowych położonego na południe od Bornholmu. 

Spór rozgorzał w roku 1982. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza pozwalała bowiem zarówno Polsce jak i Danii stworzyć strefę ekonomiczną 200 mil morskich od wybrzeża. Obszary pokrywały się.

Podobne porozumienie Dania ze Szwecją podpisała w 1984, a z Niemcami w 1988 roku.

Znaczne przybliżenie się do zakończenia ponad 40-letniego sporu jest powodem mojej wielkiej satysfakcji. Ponieważ Umowa opiera się na sprawiedliwym rozwiązaniu, jestem przekonany, że przysłuży się wzmocnieniu naszych dwustronnych stosunków i współpracy, jak również przyczyni się do zapewnienia przejrzystości prawnej w regionie Morza Bałtyckiego.

- stwierdził Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP w oświadczeniu opublikowanym na stronach MSZ. 

Sprawę skomentował też ambasador Danii w Polsce

Baltic Pipe bliżej

Brak porozumienia w sprawie przebiegu granicy mogłoby zaszkodzić budowie gazociągu Baltic Pipe, który ma połączyć Polskę i Danię. Umożliwi to przesyłanie 10 mld metrów sześciennych gazu ziemnego z Norwegii rocznie. Polska uniezależniłaby się od dostaw tego surowca z Rosji. Polska zużywa bowiem 16 mld metrów sześciennych gazu rocznie. 

275 km gazociągu przebiegać będzie po dnie Bałtyku, przez obszar, który dzięki porozumieniu nie jest już przedmiotem sporu.

Baltic Pipe ma też służyć do zaopatrywania gazoportu w Świnoujściu. Za jego pomocą ma być również przesyłany gaz produkowany w Polsce. 

Przygotowania do prac budowlanych mają ruszyć w  roku 2020, a przesył ma rozpocząć się pod koniec 2022 r. Obecnie trwa ustalanie ostatecznego przebiegu gazociągu. 

Porozumienie w kwestii budowy Baltic Pipe podpisano w roku 2007. Stronami umowy były Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, duńska firma Energinet.dk oraz operator gazociągów przesyłowych Gaz-System.

Więcej o: