NBP o kredytach mieszkaniowych: popyt istotnie spadnie, banki trochę zaostrzą politykę

W trzecim kwartale banki mocno zaostrzyły kryteria kredytów mieszkaniowych - wśród przyczyn podając m.in. obniżenie wieku emerytalnego. W obecnym kwartale sytuacja ma się trochę zmienić.

Narodowy Bank Polski opublikował cykliczny raport dotyczący rynku kredytowego. Pisze w nim, że w ubiegłym kwartale banki "istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych". Co więcej, skala tego zaostrzenia była większa, niż wcześniej przewidywano. Z drugiej strony, banki obniżyły marżę kredytową i pozaodsetkowe koszty kredytu.

Ciekawe jest uzasadnienie tych działań przez ankietowane banki. "W opinii ankietowanych podmiotów do zmiany polityki kredytowej przyczyniły się głównie przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej oraz inne przyczyny nieuwzględnione w ankiecie, tj. zmiana procedur kalkulacji zdolności kredytowej z uwzględnieniem zmiany wieku emerytalnego kredytobiorców" - czytamy w raporcie NBP.

Jak pisze bank, wpływ przewidywanej sytuacji gospodarczej na zaostrzenie polityki kredytowej banków dotyczącej kredytów mieszkaniowych był w trzecim kwartale największy od sześciu lat (końca 2012 roku).

Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, banki spodziewają się, że w tym kwartale polityka kredytowa w przypadku kredytów mieszkaniowych zostanie zaostrzona w niewielkim stopniu. Istotnie za to ma spaść popyt na takie kredyty.

Więcej o: