Policja skończyła strajk. Jakie wynagrodzenia i przywileje mają policjanci? Co wynegocjowali?

W czwartek zakończył się trwający od lipca protest policjantów. Wśród punktów podpisanego porozumienia jest m.in. obietnica prawa do emerytury po 25 latach służby, bez wymogu skończenia 55. lat życia.

W polskiej policji brakuje kilku tysięcy funkcjonariuszy, i taki poziom wakatów utrzymuje się od lat. Ale być może do poprawy tego stanu, przyczyni się wynegocjowane porozumienie,  zawarte między Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów (oraz związki m.in. funkcjonariuszy straży granicznej oraz strażaków) a ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Porozumienie zakłada m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy, w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną) od początku 2019 r., oraz o 500 zł brutto od początku 2020 r. Zawarto w nim także obietnicę szefa MSWiA, aby szybko (zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2019 r.) znowelizować policyjną ustawę emerytalną poprzez wykreślenie z niej warunku ukończenia 55 lat. Pozostanie więc wyłącznie warunek 25 lat służby.

Obecne brzmienie fragmentu ustawy:

.. .

Zmienić ma się także sposób rozliczania nadgodzin. Teraz będą one po prostu płatne w 100 proc., dotychczas przysługiwało wyłącznie prawo do odbioru dni wolnych. Nie wszystkim policjantom podoba się natomiast, że wypłata wynagrodzenia za nadgodziny będzie się odbywała tylko raz na pół roku.

Ile obecnie zarabiają policjanci?

Wynagrodzenie zasadnicze policjanta jest zależne od tzw. grupy zaszeregowania. Czyli - najogólniej rzecz biorąc - od stanowiska i stopnia etatowego.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, policjanci otrzymują także dodatki stażowe, dodatki służbowe lub funkcyjne oraz dodatki za stopień. 

Raz do roku policjanci otrzymują także dwa dodatkowe świadczenia - trzynastkę oraz tzw. "mundurówkę". Trzynastka to po prostu 1/12 rocznego wynagrodzenia. Wysokość "mundurówki", czyli środków na zakup umundurowania, zależy m.in. od okresu używalności munduru, ale zasadniczo zwykle to nieco ponad 2 tys. zł. "Mundurówki" nie wypłaca się m.in. funkcjonariuszom za rok, w którym zostali przyjęci, czy za okres zawieszenia w czynnościach służbowych albo urlopu wychowawczego (przy zawieszeniu czy urlopie dłuższym niż pół roku). 

Policjanci mogą liczyć także na świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Poniżej tabela przeciętnych uposażeń netto policjantów na niektórych stanowiskach (za stroną internetową Policji, stan na czerwiec 2018 r.).

.. źródło: policja.pl

Więcej o: