Koniec z ciągłym przedłużeniem umów o pracę na trzy miesiące. Rewolucyjna zmiana

Koniec z zatrudnianiem pracowników na odnawianych w nieskończoność umowach na czas określony. Zaczynają działać niektóre przepisy uchwalonej w 2016 roku nowelizacji Kodeksu pracy.

22 lutego 2016 roku, weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zmieniała między innymi zasady dotyczące zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Część z jej przepisów dopiero teraz jednak zaczyna mieć praktyczne znaczenie.

W nowym prawie znalazł się bowiem zapis, mówiący, że łączny okres zatrudnienia na umowy o pracę na czas określony między tymi samymi stronami (pracownikiem i pracodawcą) nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Przy czym ten okres można liczyć od 22 lutego 2016 roku.

W praktyce oznacza to więc, że jeżeli ktoś był zatrudniony od tej daty na podstawie umowy na czas określony i ona nadal trwa, to 22 listopada 2018 roku z automatu i tak stanie się pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony.

Co ważne, nie jest do tego potrzebne natychmiastowe potwierdzenie w postaci nowej umowy. I tak, z mocy prawa, nasz kontrakt staje się umową na czas nieokreślony.

Tę zmianę radca prawny Sławomir Trojanowski, w programie "Biznes dla Ludzi" kanału TVN24 BiS, nazwał rewolucyjną. Przy okazji przypomniał o innych ważnych regulacjach zmienionego Kodeksu pracy dotyczących umowy na czas określony.

Tylko trzy umowy na czas określony 

Jedną z nich jest to, że pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy na czas określony, niezależnie od łącznego okresu zatrudnienia na podstawie tych umów.

Zawarcie czwartej umowy zawsze oznacza, że zaczynamy pracować na czas nieokreślony i nie ma znaczenia, czy wcześniej umowy na czas określony były odnawiane jedna za drugą, czy też pomiędzy nimi były jakieś przerwy, kiedy nie pracowaliśmy.

Co nam daje umowa na czas nieokreślony? 

Umowa na czas nieokreślony ma dwie duże zalety. Po pierwsze, trudniej nas zwolnić. Zarówno dlatego, że pracodawca musi podać uzasadnioną przyczynę takie decyzji, jak i dlatego, że musi to skonsultować z organizacją związkową, jeżeli taka działa w naszej firmie.

Po drugie, umowy na czas nieokreślony bardzo podobają się bankom – pracując więc w ten sposób, łatwiej otrzymamy kredyt, co być może ma dla nas znaczenie.

Więcej o: