Prokuratura potwierdza. Jest zawiadomienie od pełnomocnika Leszka Czarneckiego ws. szefa KNF

Prokuratura Krajowa poinformowała, że otrzymała od pełnomocnika Leszka Czarneckiego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Zawiadomienie pełnomocnika Leszka Czarneckiego (jest nim mec. Roman Giertych) zostało przekazane do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach - podaje IAR, powołując się na informację prokurator Ewy Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej. Wydział ten po rozpoznaniu zawiadomienia podejmie decyzję w sprawie postępowania.

O tym, że takie zawiadomienie do prokuratury zostało złożone, napisała wtorkowa "Gazeta Wyborcza". Dziennik zacytował jego fragment, według którego szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski wskazał osobę, którą Leszek Czarnecki miałby zatrudnić przy obsłudze prawnej Getin Noble Banku i "starał się narzucić" wynagrodzenie powiązane z wartością banku - miało to być około 40 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego stanowczo odrzuciła te oskarżenia. "Informacja zawarta w publikacji "Gazety Wyborczej" pochodząca od p.Leszka Czarneckiego dotycząca zaoferowania przez Przewodniczącego KNF przychylności dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł jest nieprawdziwa - propozycja taka nie padła podczas żadnego ze spotkań z p. Czarneckim" - pisze KNF w oficjalnym komunikacie. Podaje też, że Marek Chrzanowski "podjął kroki prawne w związku z fałszywymi oskarżeniami wysuwanymi przez p. Czarneckiego oraz w związku ze zniesławieniem mającym na celu utratę zaufania publicznego".

Premier Mateusz Morawiecki wezwał Marka Chrzanowskiego do powrotu do kraju (ten służbowo przebywa w Singapurze) i złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Rozmowa w KPRM ma odbyć się w środę rano, udział w niej weźmie także Koordynator Służb Specjalnych Minister Mariusz Kamiński. Marek Chrzanowski zapowiedział, że nie rozważa złożenia rezygnacji. Sam premier może go odwołać tylko w ściśle określonych przez prawo przypadkach:

1. Prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub

2. Rezygnacji ze stanowiska, lub

3. Utraty obywatelstwa polskiego, lub

4. Utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

Więcej o: