Idea Bank Leszka Czarneckiego na liście ostrzeżeń KNF. Nie chodzi o działalność bankową

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych. Komunikat w tej sprawie pojawił się we wtorek wieczorem. KNF podkreśla, że nie chodzi o działalność bankową Idea Banku.

Jak podaje Komisja w informacji prasowej, zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego).

Idea Bank wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja w komunikacie wyjaśnia, że zawiadomienia takie jak to mogą dotyczyć  fragmentu działalności prowadzonej przez dany podmiot, i wtedy nie wpływają na ocenę legalności działalności podmiotu prowadzonej w pozostałych obszarach.

W przypadku Idea Banku chodzi o ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez ten bank w latach 2016 - 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Dokładnie był to proces oferowania instrumentów finansowych - w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego - w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r.

KNF: Nie chodzi o działalność bankową

Komisja Nadzoru Finansowego wyraźnie podkreśla, że wpisanie na listę ostrzeżeń nie ma związku z działalnością bankową Idea Banku.

"Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez Bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru" - pisze KNF w komunikacie.

Idea Bank i GetBack

KNF nie wyjaśnia, o jakie dokładnie instrumenty finansowe chodzi. Wiadomo jednak, że Idea Bank był jednym z podmiotów, które oferowały obligacje GetBacku. Już w maju Rzecznik Finansowy informował KNF i UOKiK, że otrzymuje liczne skargi od klientów, którzy zarzucali m.in. wprowadzanie w błąd. Idea Bank odpierał wtedy te zarzuty. "Wszelkie dokumenty klient otrzymywał z domu maklerskiego oferującego obligacje, zawierały one informacje o ryzykach i warunkach inwestycji" - pisał w komentarzu dla naszej redakcji.

W sierpniu bank poinformował, że w wynikach za drugi kwartał tego roku ujmie rezerwy na ewentualne roszczenia klientów w związku z obligacjami emitowanymi przez GetBack.

Bank Leszka Czarneckiego pod presją

Idea Bank to jedna ze spółek, której właścicielem jest miliarder i biznesmen Leszek Czarnecki. Bezpośrednio posiada on 9,84 proc. udziałów. Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Getin Holding ma 54,43 proc. akcji - Leszek Czarnecki ma w nim z kolei 54,97 proc. udziałów. Kolejnym dużym akcjonariuszem Idea Banku jest Getin Noble Bank - ma 9,99 proc., Leszek Czarnecki ma 61,42 proc. udziałów Getin Noble Banku.

We wtorek giełdowe spółki Leszka Czarneckiego spadały w trakcie notowań. Ostatecznie Getin Noble Bank stracił 5,56 proc., Getin Holding 9,52 proc. a Idea Bank 6,33 proc.

Leszek Czarnecki oskarża szefa KNF, Marek Chrzanowski podaje się do dymisji

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że Leszek Czarnecki, właściciel m.in. Getin Banku, oskarżył Marka Chrzanowskiego, szefa Komisji Nadzoru Finansowego o złożenie niezgodnej z prawem propozycji, Prokuratura Krajowa potwierdziła, że trafiło do niej takie zawiadomienie.

Według Czarneckiego w marcu Chrzanowski miał zaoferować mu przychylność przy planach restrukturyzacji jego banków. W zamian miałby zatrudnić w Getin Noble Banku wskazanego prawnika z pensją uzależnioną od wyników tego banku.

Zgodnie z cytowanym przez "Gazetę Wyborczą" zawiadomieniem do prokuratury, ma chodzić o około 40 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego stanowczo odrzuciła te oskarżenia.

Marek Chrzanowski po południu we wtorek złożył dymisję, a premier Mateusz Morawiecki ją przyjął.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał polecenie wszczęcia śledztwa w sprawie szefa KNF.

Więcej o: