Członek zarządu BFG: "Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo deponentom każdego banku"

- BFG jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo deponentom każdego banku, ponieważ poza zgromadzonymi składkami ma szereg innych źródeł finansowania - tłumaczy Tomasz Obal, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Mikołaj Fidziński, next.gazeta.pl:  Komitet Stabilności Finansowej uspokaja, że sektor bankowy w Polsce jest bezpieczny. 

Tomasz Obal, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych do równowartości 100 tys. euro. Gwarancjami objęte są wszystkie banki krajowe, w tym Idea Bank i Getin Bank.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że obecnie gospodarstwa domowe mają ulokowane w bankach 730 mld zł. Jak szacują albo wiedzą Państwo np. na podstawie wypłat środków z BFG w poprzednich latach przy upadłościach SKOK-ów czy małych banków spółdzielczych - jaki procent depozytów przekracza kwotę 100 tys. euro, niegwarantowaną przez BFG?

Te dane nie są podawane do publicznej wiadomości.

Czy w BFG jest na tyle środków, żeby pokryć wypłaty gwarantowane, gdyby upadł większy bank ogólnopolski?

BFG jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo deponentom każdego banku, ponieważ poza zgromadzonymi składkami ma szereg innych źródeł finansowania, m.in. środki z dotacji lub pożyczki udzielonej na wniosek Funduszu, z budżetu państwa, środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski, środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa, środki uzyskane z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji. Ochrona deponentów jest priorytetową funkcją BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma też drugą kluczową rolę - przygotowywanie planów ewentualnej przymusowej restrukturyzacji banków (tzw. resolution).

Przymusowa restrukturyzacja jest alternatywnym rozwiązaniem wobec wypłaty środków gwarantowanych. BFG wszczyna przymusową restrukturyzację, jeśli ma do czynienia z interesem publicznym. Najczęściej chodzi o zachwianie stabilności finansowej, ale także o kontynuację tzw. funkcji krytycznych (usług świadczonych przez bank, których nie mogą szybko zastąpić inne banki).

Wszystko po to, żeby do sytuacji, gdy upadek banku zachwiałby stabilnością całego sektora - za wszelką cenę nie doszło, tak?

Tak.

Co zakłada procedura przymusowej restrukturyzacji? 

W ramach przymusowej restrukturyzacji, BFG może sprzedać akcje zagrożonego podmiotu, sprzedać działalność zagrożonego podmiotu lub jej część, czy utworzyć instytucję pomostową - specjalną instytucję, do której zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania (depozyty) zagrożonego podmiotu. Może także obciążyć stratami właścicieli i niektórych wierzycieli zagrożonego podmiotu, tak aby odbudować jego kapitały i umożliwić mu dalszą działalność (ang. bail-in). Obciążenie stratami odbywa się przez umorzenie akcji właścicieli i ewentualnie konwersję lub umorzenie zobowiązań niektórych wierzycieli, przenieść wątpliwe aktywa do wyspecjalizowanej instytucji.

Więcej o: