Gwałtownie rosną opłaty za użytkowanie wieczyste, tuż przed końcem obowiązywania

Od stycznia koniec z użytkowaniem wieczystym, które przekształci się w pełną własność. Opłaty za użytkowanie rosną więc w ostatniej chwili bardzo szybko, gdyż wysokość opłaty przekształceniowej zależy od tego, ile wynoszą przed styczniem.

Eksperci spodziewali się, że przekształcenie użytkowania wieczystego w pełną własność może przynieść właśnie takie skutki, jak te, o których coraz częściej informują wzburzeni użytkownicy gruntów. Likwidacja użytkowania wieczystego i przekształcenie go we własność miało przynieść ulgę ludziom, których domy i mieszkania stały na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym. Ta forma praw do gruntu jest reliktem poprzedniego ustroju, który wolał mieć większą kontrolę nad ziemią. 

Problem w tym, że dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste nie zniknie z dnia na dzień. Zastępuje ją opłata "przekształceniowa", którą należy płacić przez 20 lat w wysokości ostatniej opłaty za użytkowanie wieczyste. Będzie można ją też spłacić od razu z bonifikatą. 

Dlatego tez zarządzający gruntami dotychczas znajdującymi się w użytkowaniu wieczystym w ostatniej chwili próbują podnieść opłaty. O takim przypadku donosi choćby portal money.pl, który donosi o przypadku pięciokrotnej (sic!) podwyżki od stycznia 2019 roku. W tym przypadku opłata za użytkowanie wieczyste (czy też przekształceniowa) przez 20 lat wyniosłaby 10 tysięcy zł (wynosiłaby 2 tysiące), a z bonifikata 3200 zł zamiast 800 zł. 

Samorządy, których znaczna część dochodów pochodziła z opłat za użytkowanie wieczyste, ratują się w ten sposób przed skutkami utraty wpływów i zyskują czas przed nadejście chudych lat. Ustawodawca nie przewidział bowiem znaczących rekompensat dla samorządów (ani dla Skarbu Państwa, który również zarządza sporą ilością gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym). 

Jest ratunek przed podwyżką  - Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Tak jak dotychczas, przed podwyżką można się ratować składając wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma o podwyżce. Trzeba jednak uzasadnić w odwołaniu dlaczego podwyżka jest nieuzasadniona (w całości lub w części). Zaskarżenie zamraża podwyżkę do czasu rozpatrzenia skargi, ale w razie jej odrzucenia można udać się do sądu. 

Ponieważ zgodnie z dotychczasowymi przepisami gminy mogą podnosić opłaty za użytkowanie wieczyste raz na 3 lata na podstawie tzw. operatu szacunkowego wskazującego na wzrost ceny nieruchomości, pomocne w walce z podwyżką będzie zlecenie wyceny nieruchomości. 

Od nowego roku opłaty będą mogły być aktualizowane o wskaźnik wzrostu cen nieruchomości podawany przez GUS

Co się zmieni od 1 stycznia? 

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe automatycznie przekształci się w prawo własności tych gruntów.

Czytaj też: Planujesz sprzedać mieszkanie na początku 2019 r.? Mogą być problemy. Wszystko z powodu nowej ustawy

Tego dnia nawet około 2,5 mln Polaków zostanie właścicielami gruntów pod swoimi domami czy blokami. Gruntów, z których dotychczas tylko korzystali - za coroczną opłatą - na podstawie umowy użytkowania wieczystego, zwykle zawartej na 99 lat. Problem był jednak w tym, że grunt pod mieszkaniami zgodnie z prawem nadal należał do Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiatu, gminy). I tak naprawdę nie do końca ukształtowała się także prawna interpretacja co do tego, co stałoby się po 99 latach z gruntami pod lokalami na gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie.

Więcej o: