Fitch: Decyzja rządu ws. Sądu Najwyższego pozwala uniknąć dalszych szkód w relacjach z UE

Decyzja polskiego rządu, by zastosować się do werdyktu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącego Sądu Najwyższego pozwala uniknąć "dalszych bezpośrednich szkód" w relacjach z Unią Europejską, uważa Fitch Ratings.

Agencja zwraca też uwagę, że średniookresowe ryzyko związane z poziomem funduszy unijnych dla Polski w kontekście art. 7 pozostaje niezmienione.

W ub. tygodniu Sejm przyjął ustawę przywracającą do orzekania wszystkich sędziów i troje prezesów Sądu Najwyższego.

"Zastosowanie się do werdyktu TSUE ogranicza krótkoterminowe ryzyko dalszego pogorszenia relacji Polska-UE, ale raczej nie będzie oznaczało wycofania się PiS z długotrwałej dysputy z UE na temat rządów prawa, w tym procedury art. 7 zainicjowanej przez KE w styczniu 2018 w związku z niepokojami dotyczącymi sądownictwa. Wymóg jedności wśród członków UE sprawia, że zastosowanie art. 7 do wdrożenia sankcji przeciwko Polsce jest mało prawdopodobne" - czytamy w komunikacie. 

Jednak zdaniem agencji, obecne napięcia mogą mieć wpływ na wysokość środków, które Polska otrzyma w kolejnym cyklu budżetowym UE (2021-2027), ponieważ zasugerowano propozycję wprowadzenia uzależnienia wypłaty tychże, w zależności od zastosowania się do zasady praworządności. Dodatkowo, "wstępne propozycje Unii na kolejny cykl już teraz sugerują cięcia w alokacji funduszy dla Polski."

Analitycy Fitch napisali również w raporcie, że patrząc na nasze wskaźniki i porównując je ze wskaźnikami państw z naszego koszyka, "nie widzą powodów, że polityka PiS dotycząca sądownictwa zaszkodziła polityce gospodarczej". 

19 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, w którym Polska została zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, postanowienie wiceprezesa Trybunału znajduje zastosowanie z mocą wsteczną do sędziów Sądu Najwyższego, których te przepisy dotyczą.

Więcej o: