Nadwyżka w budżecie po październiku wynosi 6,5 miliarda złotych

Około 6,5 miliarda złotych wyniosła nadwyżka budżetowa na koniec października - poinformowało Ministerstwo Finansów. Nadwyżka to przewaga dochodów nad wydatkami państwa.

Z danych resortu wynika, że od stycznia do października dochody budżetu państwa sięgnęły około 309 miliardów 400 milionów złotych. Wydatki w tym samym czasie wyniosły blisko 303 miliardy złotych.

W okresie od stycznia do października tego roku dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,7 procent, czyli około 20 miliardów 300 milionów złotych.

Wyniki budżetu po październiku 2018 r.Wyniki budżetu po październiku 2018 r. Ministerstwo Finansów

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z VAT były wyższe o 5,4 procent (około 7,3 miliardów złotych),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,2 procent (około 3,0 miliardów złotych),
  • dochody z PIT były wyższe o 13,7 procent (około 5,8 miliarda złotych). Dochody z CIT były wyższe o 16,5 procent (około 4,1 miliarda złotych).
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tak zwanego podatku bankowego były wyższe o 3,7 procent.

- Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych - wskazał resort.

Ustawa budżetowa przewiduje, że tegoroczny deficyt, czyli przewaga wydatków nad dochodami państwa sięgnie 41,5 miliarda złotych.