KNF nie wydała zgody na rozpoczęcie działalności Polskiego Banku Apeksowego

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy. To pierwsza ważna decyzja nowego szefa KNF Jacka Jastrzębskiego po wybuchy afery.

"Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku" - czytamy w komunikacie. 

Banki spółdzielcze tworzące PBA SA mogą podjąć działania w celu zrzeszenia się w obecnie funkcjonujących zrzeszeniach BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości) lub SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) i tym samym wstąpienia do Systemów Ochrony Instytucjonalnej lub też mogą wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności tj. poza zrzeszeniami (banki spółdzielcze, których fundusze własne stanowią równowartość w złotych co najmniej 5 000 000 euro). 

Bank tylko dla banków spółdzielczych

W listopadzie 2017 roku KNF wydała zgodę na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego, zrzeszającego 56 banków spółdzielczych. 

Jak podaje serwis cashless.pl, wniosek w tej sprawie złożyło wtedy 56 banków spółdzielczych. Działalność instytucji miała polegać wyłącznie na świadczeniu usług na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych (bez obsługi klientów indywidualnych) w formie: obsługi finansowej zrzeszenia, zapewnienia warunków do utrzymywania płynności w zrzeszeniu przez wszystkich jego uczestników samodzielnie, realizacji rozliczeń, zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych banków spółdzielczych oraz obsługi prawnej. 

Więcej o: