Idea Bank i Getin Noble podały wyniki za trzeci kwartał. Banki Leszka Czarneckiego ze stratą

Idea Bank i Getin Noble Bank trzeci kwartał tego roku zakończyły ze stratą. O ile w przypadku Getinu wyniki są mimo wszystko wyraźnie lepsze niż przed rokiem, a nawet najlepsze od dwóch lat, to raport Idea Banku wskazuje na znaczne pogorszenie. Jest reakcja giełdowych inwestorów.

Warto pamiętać, że wyniki dotyczą okresu sprzed wybuchu afery KNF.

Idea Bank w trzecim kwartale miał 32,64 mln zł straty netto. To mocne pogorszenie wyników, bo w tym samym okresie ubiegłego roku zanotował 97,43 mln zł zysku. Z komentarza banku wynika, że to pogorszenie powinno być przejściowe.

Idea Bank tłumaczy pogorszenie wyników

"Jest to związane m.in. ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. To znalazło odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań. Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych. W bieżącej sprzedaży kredytowej dominują produkty własne, o stosunkowo wysokich marżach i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jednocześnie bank przywiązuje dużą uwagę do kontroli kosztów, które w ujęciu r/r i III kw./II kw. zanotowały niewielki, 2-proc. wzrost" - pisze Idea Bank w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 161,58 mln zł wobec 165,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 tys. zł wobec 88,63 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 23,73 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 23,83 mld zł na koniec 2017 r. W ciągu trzech kwartałów 2018 roku Idea Bank miał 412 mln zł straty netto w porównaniu z 194,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Tutaj też warto zauważyć, że trzeci kwartał, mimo że znacznie słabszy niż przed rokiem, był jednak wyraźnie lepszy niż drugi kwartał tego roku, kiedy Idea Bank odnotował aż 404,62 mln zł straty netto.

Idea Bank mówi, że będzie lepiej

"W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, Bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, co - poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem zarządu banku" - czytamy dalej. Idea Bank podał też, że kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bank.

Afera KNF w komentarzu szefa Idea Banku

Pełniący obowiązki prezesa Idea Banku Jerzy Pruski odniósł się do bieżącej sytuacji medialnej.

"Publiczna debata, z którą mamy do czynienia od 13 listopada, nie jest w żaden sposób związana z obecnymi działaniami Idea Banku. Mimo to, w sposób oczywisty medialny szum - zrozumiały w kontekście wydarzeń, jakie go zainicjowały - uderzył rykoszetem w nasz bank, jego wizerunek i markę. Pragnę zapewnić naszych klientów oraz akcjonariuszy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronić Idea Bank przed skutkami zamieszania na polskim rynku finansowym, a wszystkie transakcje klientowskie były i są realizowane bez żadnych zakłóceń" - podkreślił Pruski, cytowany w komunikacie.

Na początku środowych notowań na GPW akcje Idea Banku traciły ponad 3 proc.

Notowania Idea BankuNotowania Idea Banku źródło: stooq.pl

Getin Noble też miał stratę, ale wyniki i tak najlepsze od 2016 r.

Getin Noble Bank z kolei zanotował w trzecim kwartale 14 mln zł straty netto, ale była ona mniejsza, niż spodziewali się analitycy. To także wyraźna poprawa wyników w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy bank miał 72,14 mln zł straty.

"Miniony kwartał to okres dalszej poprawy sytuacji przychodowej, stabilizacji kosztu ryzyka oraz kontynuacji działań w zakresie realizacji strategii kapitałowej banku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, od początku roku główny akcjonariusz zasilił bank kwotą 390 mln zł, co w połączeniu z obniżeniem minimalnych wymogów kapitałowych przyczyniło się to do zmniejszenia luki kapitałowej o blisko 500 mln zł. W III kwartale br. skonsolidowany wynik netto osiągnął -14 mln zł, co jest najlepszym poziomem od momentu wdrożenia Planu Trwałej Poprawy Rentowności w 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 304,68 mln zł wobec 324,04 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 34,07 mln zł wobec 42,07 mln zł rok wcześniej. Aktywa  banku wyniosły 54,99 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 59,82 mld zł na koniec III kw. 2017. Strata od początku roku wyniosła 177,79 mln zł w porównaniu z 186,26 mln zł straty rok wcześniej.

"Znaczące zmniejszenie luki kapitałowej w bieżącym roku, zgodnie z realizowaną strategią, to pozytywny sygnał dla rynku oraz potwierdzenie deklaracji Głównego Akcjonariusza. Wierzę, że mimo szumu medialnego, którego byliśmy świadkami w ostatnim czasie, bank z pełną determinacją będzie dążył do realizacji zadeklarowanych celów strategicznych" - dodał prezes.

Getin Noble: w trzecim kwartale więcej kredytów i wzrost środków na kontach

"Bank systematycznie zwiększa efektywność biznesową i możliwości przychodowe głównych linii biznesowych. W ciągu 12 miesięcy Bank zwiększył sprzedaż kredytów gotówkowych o 20%, co jest wynikiem powyżej dynamiki obserwowanej dla całego rynku" - czytamy w komunikacie.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który w minionym kwartale pozytywnie wpłynął na źródła przychodów banku był aktywny rozwój oferty bankowości dla przedsiębiorstw, podkreślił też bank. W III kwartale br. wartość sprzedaży kredytów w tym segmencie wyniosła ponad 0,5 mld zł osiągając wysoki, blisko 40-proc. wzrost w ujęciu kwartalnym.

"W III kwartale br. bank odnotował również wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych. Na koniec września br. ich udział w depozytach ogółem osiągnął 34%, co oznacza wzrost salda o 1,4 mld zł w ostatnim kwartale." - napisano także.

Akcje Getin Noble w środę rano były na wyraźnym plusie, notowania rosły o 5,5 proc.

Notowania Getin Noble BankuNotowania Getin Noble Banku źródło: stooq.pl

Więcej o: