Getin Noble Bank przyznaje: szum medialny wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów

Getin Noble Bank zapewnił, że działa bez zakłóceń, ale jednocześnie przyznał, że odczuwa wpływ afery KNF. "Odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w banku" - podał bank w raporcie. Sytuacja wraca już jednak do normy.

Afera KNF, czyli doniesienia Leszka Czarneckiego, które "Gazeta Wyborcza" ujawniła dwa tygodnie temu, zwróciła uwagę na banki należące do miliardera - Getin Noble Bank i Idea Bank. Oba uspokajały (i nadal to robią) swoich klientów, zapewniając, że ich pieniądze są bezpieczne, ale Getin właśnie przyznał, że mimo wszystko efekty tego niepokoju są widoczne.

Szum medialny wywołał niepokój, ale jest powrót do normy

W raporcie o wynikach za trzeci kwartał (czyli za okres sprzed wybuchu afery), Getin pisze tak:

W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji Banku powstał szum medialny, który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku.

Jednocześnie bank podkreśla, że nie miało to żadnego związku z jego bieżącą działalnością, która odbywa się w niezakłócony sposób.

Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne niezależne od Banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientów, a wykonywane przez Bank operacje przebiegają sprawnie

- czytamy w raporcie.

Podobne uspokajające sygnały bank wysyłał już wcześniej, także KNF i Komitet Stabilności Finansowej. Instytucje podkreślały, że system finansowy w Polsce funkcjonuje stabilnie, a depozyty klientów w bankach do wysokości 100 tys. euro są gwarantowane.

Na konferencji prasowej przedstawiciele władz banku podali, że sytuacja wraca już do normy.

Ten odpływ już wrócił od dwóch dni do poziomu standardowego, który notowaliśmy wcześniej. Bank ma ustabilizowaną działalność operacyjną, operacje są na takim poziomie, jak wcześniej

- powiedział członek zarządu Marcin Romanowski.

Odpływy wróciły do normalnych poziomów, takich, które były przed tym całym zamieszaniem

- dodał prezes Getin Noble Banku Artur Klimczak. 

Getin Noble na razie trudno jest oszacować w pełni skutki tego "powstałego szumu medialnego". "Bank na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową Banku i Grupy, jak również na realizację Zaktualizowanego PPN i Planu Ochrony Kapitału" - pisze bank w opublikowanym w środę 28 listopada raporcie finansowym.

Getin Noble Bank ze stratą, ale to i tak dobry wynik

Getin Noble Bank w środę na giełdzie zyskiwały kilka procent. Rano ten wzrost sięgał 5,5 proc., potem nieco wyhamował. Inwestorom mogły spodobać się lepsze od oczekiwanych wyniki za trzeci kwartał. Bank zanotował wprawdzie stratę, ale była ona niższa niż oczekiwano i wyraźnie mniejsza niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Bank podał, że był to najlepszy wynik od dwóch lat.

O aferze KNF więcej przeczytasz m.in. tutaj:

- Prezes NBP "nie będzie komentował" swojej opinii na temat byłego szefa KNF Marka Ch.

- Afera KNF. CBA zapewnia, że nie było żadnych opóźnień. Agenci sprawdzili jak działają "szumidła"

- Były prezes KNF Marek Ch. usłyszał prokuratorskie zarzuty

- Mateusz Morawiecki powołał nowego szefa KNF. Został nim Jacek Jastrzębski

Więcej o: