Krzysztof Tchórzewski o unijnej strategii klimatycznej: To propozycja odchodzącej Komisji

Komisja Europejska przyjęła strategię "Czysta planeta dla wszystkich". Zakłada m.in. odchodzenie od elektrowni węglowych. Minister środowiska Krzysztof Tchórzewski nie przewiduje, by w Polsce wszystkie zamknięto.

Przyjęta przez Komisję Europejską strategia "Czysta planeta dla wszystkich" nie oznacza, że w Polsce w 2050 r. - kiedy KE chce osiągnąć "neutralność klimatyczną" w UE - nie będzie elektrowni węglowych -  wynika z wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

To jest propozycja odchodzącej Komisji Europejskiej. W warunkach polskich nie przewiduję, że w 2050 r. nie będzie elektrowni węglowej w Polsce. Nie przewiduję, żeby dobre instalacje mogły być zamknięte 

- powiedział Tchórzewski na spotkaniu z dziennikarzami, zapytany o komentarz do opublikowanej wczoraj strategii neutralności klimatycznej do 2050 r.

Minister powiedział też, że Polska jest w "głębokich rozmowach" z Komisją Europejską, konsultuje wszystkie regulacje i "nie zaskakuje" jej projektem polityki energetycznej. Co do projektu "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (PEP) jest też konsensus w rządzie, zapewnił.

Z kolei wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapewniał, że w 2050 r. elektrownie będą mogły nadal korzystać z polskiego węgla.

- Będziemy go mieli, planowane są inwestycje w śląskim i lubelskim zagłębiu. Prowadzone są analizy, czy jesteśmy w stanie zainwestować większe środki - wskazał.

- Możemy projektować rozwój Bogdanki. Planujemy w 2019 r. inwestycję w budowę nowej kopalni na Śląsku" - powiedział także wiceminister.

Przedstawiona wczoraj przez KE wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje prawie wszystkie dziedziny polityki Unii Europejskiej i jest zgodna z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C i próba obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C.

Aby UE pozostała liderem w dziedzinie neutralności klimatycznej, musi osiągnąć to do 2050 r., uważa Komisja. Strategia nie określa wymiernych celów, ale tworzy wizję i wyznacza kierunek, podkreśliła jednocześnie.

Czytaj tęż: Tchórzewski ujawnia koszt rekompensat za wzrost cen prądu. "To są duże pieniądze"

Przedstawiony przez resort energii w ubiegłym tygodniu projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60 proc. w 2030 r. oraz osiągnięcie 21 proc.  udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r.

Czym jest strategia "Czysta planeta dla wszystkich"?

Strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe. W takim procesie transformacji ważne jest również zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej - informuje Komisja na swoich stronach. 

Podczas debaty w PE wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefcovic, powiedział: Nie możemy bezpiecznie żyć na naszej planecie, jeśli jej klimat wymyka się nam spod kontroli. Nie oznacza to jednak, że aby ograniczyć emisje, musimy obniżyć standard życia Europejczyków. W ostatnich latach udowodniliśmy, że można ograniczać emisje, jednocześnie budując dobrobyt, tworząc wysokiej jakości lokalne miejsca pracy i poprawiając jakość życia obywateli. Europa będzie z pewnością dalej się zmieniać. Nasza obecna strategia dowodzi, że do 2050 r. możemy realistycznie oczekiwać, że Europa będzie zamożna i neutralna dla klimatu. Żaden Europejczyk ani region nie może przy tym pozostać w tyle.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete, powiedział: UE rozpoczęła już proces modernizacji i transformacji, aby stać się gospodarką neutralną dla klimatu. Dzisiaj stawiamy kolejny krok. Proponujemy, aby Europa stała się pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 r. będzie neutralna dla klimatu. Neutralność klimatyczna jest niezbędna, możliwa i leży w interesie Europy. Konieczne jest osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie temperatury określonych w porozumieniu paryskim. Umożliwią to nowoczesne technologie, również te, które są prawie gotowe do wdrożenia. W interesie Europy jest zatem wyeliminowanie wydatków na import paliw kopalnych i inwestowanie w poprawę codziennego życia wszystkich Europejczyków. Żaden Europejczyk ani region nie może przy tym pozostać w tyle. UE będzie wspierać tych, którzy będą musieć ponieść koszty tej transformacji, tak abyśmy wszyscy byli gotowi na nowe warunki gospodarki neutralnej klimatycznie.

Komisarz ds. transportu, Violeta Bulc, dodała: Wszystkie środki transportu powinny stawać się mniej emisyjne. Celem jest neutralność emisji do 2050 r. Wymaga to podejścia systemowego, które obejmie: niskoemisyjne i bezemisyjne pojazdy, znaczne zwiększenie przepustowości sieci kolejowej, o wiele bardziej skuteczną cyfrową organizację systemu transportu; zachęty do zmiany zachowań; alternatywne paliwa i inteligentną infrastrukturę oraz zobowiązania globalne. Czynnikiem napędzającym będą innowacje i inwestycje.

Więcej o: