PKN Orlen złożył do KE roboczą wersję wniosku o przejęcie Grupy Lotos

PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgodę na przejęcie Grupy Lotos. Spółka liczy - zgodnie z założeniami harmonogramu - na uzyskanie zgody KE do połowy 2019 r.
Zobacz wideo

Formalne postępowanie KE w sprawie przejęcia Lotosu rozpocznie się dopiero po złożeniu przez PKN Orlen ostatecznego wniosku. Orlen tłumaczy, że celem transakcji jest stworzenie zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym i zarazem odpornego na wahania rynkowe.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską, klimat rozmów jest dobry. Intensywnie pracujemy, aby utrzymać zakładany harmonogram transakcji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przekazaliśmy kluczowe dokumenty w tym procesie. Stanowią one podstawę do wypracowania, wspólnie z Komisją Europejską, finalnej wersji wniosku. Będą w nim precyzyjnie określone warunki, na bazie których będziemy mogli zrealizować tę transakcję.

– mówi Daniel Obajtek prezes PKN Orlen.

Konferencja prasowa Daniela Obajtka w PKN OrlenKonferencja prasowa Daniela Obajtka w PKN Orlen TOMASZ NIESŁUCHOWSKI

Pod koniec lutego PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. Przewidywalny scenariusz zdarzeń zakłada warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% udziałów Grupy Lotos. Dopiero w następnej fazie doszłoby natomiast do ogłoszenia wezwania odnoszącego się do pozostałych 66% w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Więcej o: