Zakaz handlu dzieli Polaków. Gorzej oceniana tylko reforma sądownictwa

71 proc. Polaków uznaje, że państwo nie powinno ustalać, jak obywatele spędzają niedziele. Z drugiej strony, niewiele mniej osób uważa, że w niedziele nie powinien pracować nikt - wynika z badania Maison&Partners, przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).
Zobacz wideo

Badanie przeprowadzone przez Maison&Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) pokazuje, że opinie Polaków wobec zakazu handlu są mocno spolaryzowane, żeby nie powiedzieć wręcz, że często wewnętrznie sprzeczne.

Z jednej strony, aż 71 proc. zgodziło się ("zdecydowanie" lub "raczej"), że obywatele powinni mieć prawo decydować sami, kiedy chcą robić zakupy. ZPP pisze wręcz o poczuciu "ograniczania swobody konsumenckiej". Z drugiej strony, np. 63 proc. osób wyraziło opinię, że zakaz handlu przynosi ulgę pracownikom tej branży, i w niedziele nikt nie powinien pracować. 

.. źródło: 'Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele. Raport z badania ilościowego Dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców', Maison&Partners

Wśród przeciwników ograniczeń handlu w niedziele, istotną grupę stanowią ci, którzy w tej chwili w tym sektorze pracują. 44 proc. z nich negatywnie ocenia jakiekolwiek ograniczenia. Wśród grupy, która nigdy w tej branży nie pracowała zaś, odsetek przeciwników ograniczeń wynosi 37 proc.

- powiedziała prof. Dominika Maison, cytowana w komunikacie.

To, że bardzo wiele osób ma problem z wyrażeniem jednoznacznej opinii o zakazie handlu w niedziele, potwierdzają inne wyniki. 52 proc. deklaruje, że działania PiS w zakresie ograniczenia niedzielnego handlu ocenia raczej lub całkiem pozytywnie, ale aż 44 proc. ocenia je raczej lub zdecydowanie negatywnie. Gorszy odbiór (pod względem odsetka "negatywnych" odpowiedzi) miała tylko reforma sądownictwa. 

// źródło: 'Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele. Raport z badania ilościowego Dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców', Maison&Partners

A gdyby tak dać dwie wolne niedziele każdemu?

Jak podaje ZPP, bardzo dużym poparciem, bo aż 65 proc. respondentów, cieszy się postulat, aby zamiast sektorowych przepisów, wprowadzić ustawową gwarancję dwóch wolnych niedziel dla każdego pracownika w Polsce. W ten sposób, dzięki umiejętnemu ustawieniu grafików, kupujący mieliby możliwość robienia zakupów w niedziele, a pracownicy - wolny dzień.

Z zaprezentowanych badań wynika, że regulacje dotyczące ograniczania handlu w niedziele wydają się być całkowicie nieskuteczne. Okazuje się bowiem, że tak jak przed wprowadzeniem nowych przepisów zakupy w niedziele robiło 88 proc. Polaków, tak w tej chwili jest to 80 proc., ale narzekają na wysokie ceny oraz ograniczony asortyment. Ubytek rzędu zaledwie 10 proc. oznacza, że ograniczenie obejmuje jedynie wycinek branży handlowej

- czytamy w raporcie z badania.

Jak z niego wynika, obowiązujące w 2018 roku regulacje ograniczające handel w niedziele (handlowa tylko pierwsza i ostatnia niedziela w miesiącu) popiera 43 proc. respondentów, a sprzeciwia się im 42 proc. ankietowanych.

Jednocześnie, rozwiązanie mające wejść w życie w roku 2020, polegające na niemal całkowitym zakazie handlu w niedziele, spotyka się z negatywnym odbiorem aż 65 proc. Polaków.

.. źródło: 'Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele. Raport z badania ilościowego Dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców', Maison&Partners

Ciekawe jest to, że wśród tych przeciwników, podzielonych ze względu na miejsce zamieszkania, dominują dwie grupy. Po pierwsze - to mieszkańcy dużych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Jednak największymi przeciwnikami ograniczeń są mieszkańcy małych miast, do 20 tysięcy mieszkańców.

Wynik może być zaskakujący, ale musimy pamiętać, że w niewielkich miastach wizyta w centrum handlowym to niejednokrotnie jedyna forma rozrywki dostępna w weekend dla przeciętnego mieszkańca. Skoro zabiera się ludziom możliwość spędzania w ten sposób wolnego czasu, nic dziwnego że oceniają to negatywnie

- powiedział prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, cytowany w komunikacie.

.. źródło: 'Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedziele. Raport z badania ilościowego Dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców', Maison&Partners

Więcej o: