Mały ZUS od początku 2019 r. Kto zapłaci niższe składki?

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy w całym 2018 r. osiągnęli przychody niższe niż 63 tys. zł brutto, będą mogli płacić mniejsze składki ZUS. W górę pójdą natomiast "standardowe" składki.
Zobacz wideo

"Mały ZUS dla małych firm" to nowość, która wejdzie w życie od początku 2019 r. Polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli przychód odpowiadający maksymalnie 30-krotności miesięcznej płacy minimalnej, będą mogli płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Dla składek odprowadzanych w 2019 r. kluczowe będą mieć przychody z 2018 r. Z preferencji "małego ZUS-u" będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychody w całym 2018 r. nie przekroczyły 63 tys. zł (czyli 30 razy 2,1 tys. zł - a tyle w 2018 r. wynosi płaca minimalna). Jeśli ktoś założył działalność gospodarczą w trakcie roku, limit będzie dla niego proporcjonalnie niższy - czyli np. 31,5 tys. zł przychodów, jeśli był przedsiębiorcą od połowy 2018 r. 

Warto też zwrócić uwagę, że zasady "małego ZUS-u" mówią o progu przychodowym, a nie dochodowym. Jeśli ktoś np. kupił maszynę za 15 tys. zł, a następnie sprzedał ją za 17 tys. zł, to jego przychodem jest właśnie 17 tys. zł. Mimo, że na transakcji zarobił - w sensie dochodu - tylko 2 tys. zł. To oznacza, że w niektórych przypadkach nie będzie można skorzystać z "małego ZUS-u" pomimo, że na biznesie wcale nie zbija się kokosów.

To nie koniec warunków

Z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne będzie można korzystać wyłącznie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy - po trzech latach "małego ZUS-u" trzeba będzie przez kolejne dwa lata płacić standardowe składki (choć oczywiście można też inaczej rozplanować te 36 miesięcy "małego ZUS-u"). 

Ponadto z "małego ZUS-u" nie będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy pracują na rzecz byłego pracodawcy, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód czy osoby rozliczające się na zasadach karty podatkowej.

Ile będzie można zaoszczędzić?

To, ile wyniesie podstawa składek na ubezpieczenie społeczne na dany rok dla beneficjentów "małego ZUS-u", zależeć będzie - oczywiście poza wysokością przychodów z poprzedniego roku - od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz płacy minimalnej.

Podstawę do wymiaru składek będzie stanowił iloczyn:

przeciętny miesięczny przychód w ubiegłym rokuwspółczynnik na dany rok kalendarzowy

To, jak obliczyć oba czynniki, poniżej:

.. .

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniesie w 2019 r. 4765 zł, a płaca minimalna 2250 zł. Z tego wynika, że podstawą wymiaru składek np. dla przedsiębiorcy, którego przychody w całym 2018 r. wyniosły łącznie 50 tys. zł, będzie kwota ok. 2089 zł. 

Dla pozostałych przedsiębiorców, którzy nie mogą korzystać z preferencji małego ZUS-u, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2019 r. będzie kwota 2859 zł (60 proc. z 4765 zł, czyli prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Gdyby więc przedsiębiorca, którego przychody w 2018 r. wyniosły 50 tys. zł, w 2019 r. zdecydował się na "mały ZUS", zaoszczędziłby na składkach ok. 240 zł. 

Składki w górę!

Nowe zasady nie łączą się z tzw. ulgą na start (czyli brakiem składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych 6 miesięcy działania przedsiębiorstwa) oraz obniżeniem składek przez kolejne 24 miesiące działania firmy (ta ulga też bywa nazywana "małym ZUS-em"). 

Nie znamy jeszcze dokładnej wysokości składki zdrowotnej w 2019 r., ale bez niej (czyli składki na ubezpieczenie społeczne plus składka na Fundusz Pracy) przedsiębiorcy standardowo będą musieli płacić co miesiąc 974,65 zł, czyli o blisko 66 zł więcej niż obecnie. Ze składką zdrowotną łącznie składki do ZUS przekroczą 1300 zł (w 2018 r. wynosiła niemal 320 zł, a w 2019 r. wzrośnie).

Składki ZUS w 2019 r. ((bez składki zdrowotnej):

  • Składka emerytalna - 558,08 zł
  • Składka rentowa - 228,72 zł
  • Składka chorobowa - 70,05 zł
  • Składka wypadkowa - 47,75 zł
  • Składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł

Obniżone składki społeczne przez 24 miesiące na początku działalności wyniosą z kolei prawie 214 zł, a ze składką zdrowotną zapewne ok. 550 zł.

Więcej o: