Emerytury i renty w 2019 r. Najniższa podwyżka od marca wyniesie 70 zł brutto

Rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którym od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową. Najniższa emerytura ma wzrosnąć o 70 zł brutto.
Zobacz wideo

Znamy szczegóły dotyczące podwyżek rent i emerytur w 2019 roku.

Wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji  - nie mniej niż o 70 zł brutto. Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc. - dwa razy więcej, niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji

- czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Najniższą gwarantowaną podwyżką świadczenia emerytalnego i rentowego - 70 zł brutto - zostanie objętych ok. 6,27 mln świadczeniobiorców. Na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 147,30 zł brutto. Osoby otrzymujące świadczenie powyżej tej kwoty zyskają 3,26 proc.

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do:

- 1 100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto);

- 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).

Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,5 zł brutto. Natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł brutto. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej emerytury lub renty, ze względu na krótki staż pracy, również zostaną zwaloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Czytaj też: Projekt 'Emerytura bez podatku' nadal w Sejmie. PiS nie odrzucił ustawy

Więcej o: