Konfederacja Lewiatan: rosnące koszty zatrudnienia hamują inwestycje

Konfederacja Lewiatan przeprowadziła badanie nastrojów wśród przedsiębiorców. Większość, bo 71 proc., nie zamierza w przyszłym roku zwiększać inwestycji. Hamulcem są m.in. rosnące koszty zatrudnienia.
Zobacz wideo

Odsetek firm planujących większe inwestycje w 2019 r. wobec bieżącego roku wynosi 18 proc., wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Nieco mniej niż połowa - tj. 44 proc. przedsiębiorstw planuje w przyszłym roku inwestycje na podobnym poziomie jak w 2018 roku, a 27 proc. nie planuje żadnych inwestycji. Zmniejszenie inwestycji w przyszłym roku zapowiada 12 proc. firm. 

Łącznie 71 proc. badanych firm nie zamierza więc zwiększać inwestycji w przyszłym roku. 

Najgorzej plany inwestycyjne oceniają przedsiębiorstwa małe. Aż 30 proc. z nich nie planuje w przyszłym roku żadnych inwestycji. W przypadku firm średnich ten odsetek wynosi 19 proc., a dużych tylko 6 proc.. Z kolei 32 proc. przedsiębiorstw dużych przewiduje w przyszłym roku inwestycje większe niż w 2018 roku. Takie plany ma 17 proc. przedsiębiorstw średnich i małych - czytamy w materiale.

Główna bariera inwestycyjna hamująca ich wzrost, wskazana przez przedsiębiorców, to rosnące koszty zatrudnienia (18 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach znalazła się gorsza sytuacja rynkowa, mniejszy popyt (14 proc.), niepewność sytuacji politycznej (10 proc.), częste zmiany w prawie, niejasne przepisy (10 proc.).

Czytaj też: Mieszkanie Plus. Oto, gdzie w tym momencie już trwają inwestycje

Wśród kolejnych przyczyn zniechęcających przedsiębiorców do inwestowania pojawiło się przewidywane spowolnienie gospodarcze (6 proc. wskazań) oraz trudniejszy dostęp do finansowania (6 proc.).

Badanie zrealizowała firma Smartscope w listopadzie br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników, metodą CATI.

Więcej o: