Sejm za waloryzacją. Emerytury w górę o przynajmniej 70 zł, najniższa 1100 zł

Sejm opowiedział się za waloryzacją rent i emerytur. Za głosowało 423 posłów, 6 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zobacz wideo

Od marca 2019 r. najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do 1100 złotych brutto w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej.

Do 825 zł brutto wzrośnie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Tu gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,5 zł brutto. Natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł brutto.

Najniższa gwarantowana podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 70 złotych brutto. Będzie dotyczyła tych wszystkich świadczeń do kwoty 2147,30 zł. Dla osób z wyższymi świadczeniami waloryzacja wyniesie 3,26 proc. 

Waloryzacją zostanie objętych ponad sześć milionów osób.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, mówił kilka dni temu, że łączny koszt waloryzacji w 2019 roku to 8,4 mld zł.

Więcej o: