Maksymalnie 53 tys. zł na ocieplenie domu. Od stycznia rozpocznie się wypłata dotacji

Na początku stycznia rozpoczną się wypłaty dotacji na wymianę pieców i termomodernizację domów. Dofinansowanie można uzyskać w ramach programu "Czyste Powietrze", który jest narzędziem rządu do walki ze smogiem.

16 tys. złożonych wniosków

Zainteresowanie dotacjami na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizację domów jest ogromne - twierdzi minister środowiska Henryk Kowalczyk. "Do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do połowy grudnia wpłynęło ponad 16 tys. wniosków", podsumował minister. Właściciele domów, których dochody są najniższe mogą otrzymać nawet 90 proc. dotacji.

103 miliardy złotych

Henryk Kowalczyk powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że środków wystarczy dla wszystkich beneficjentów programu. "Rozpisane są na wiele lat i będą pochodziły z różnych źródeł", mówił minister. "Między innymi teraz pojawiły się środki w formie ulgi podatkowej, ponieważ od 1 stycznia część wydatków bezpośrednich dotacyjnych zostanie zamieniona na ulgę podatkową", poinformował Henryk Kowalczyk.
Budżet programu "Czyste Powietrze" wynosi około 103 mld zł. Jak dodał Henryk Kowalczyk, od 2021 r. realizacja przedsięwzięcia będzie wspierana środkami unijnymi.

Bardzo niskie dochody? 90 proc. zwrotu

Wysokość i sposób dofinansowania jest uzależniona od dochodu osiąganego przez wnioskodawcę. Górny limit refundacji to 53 tys. zł.

Dochód 600 zł na osobę uprawnia do zwrotu 90 proc. inwestycji i pożyczki na 10 proc.
Dochód od 601 do 800 zł na osobę uprawnia do zwrotu 80 proc. inwestycji i pożyczki na 20 proc.
Dochód 801-1000 zł uprawnia do zwrotu 70 proc. inwestycji i pożyczki na 30 proc.
Dochód 1001-1200 zł uprawnia do zwrotu 60 proc. inwestycji i pożyczki na 40 proc.
Dochód 1201-1400 zł uprawnia do zwrotu 50 proc. inwestycji i pożyczki na 50 proc.
Dochód 1401-1600 zł uprawnia do zwrotu 40 proc. inwestycji i pożyczki na 60 proc.
Dochód powyżej 1600 zł uprawnia do zwrotu 30 proc. inwestycji i pożyczki na 70 proc. wartości inwestycji

Niższy podatek

Otrzymanie dotacji i pożyczki będzie możliwe po okazaniu odpowiednich dokumentów - aktu własności budynku, audytu energetycznego, oraz PIT-u. Ulgę będzie bowiem można odliczyć od dochodu. Nie przysługuje ona jednak tym, którzy uzyskali już jakąkolwiek formę pomocy od państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją.

Kto może skorzystać z programu

Beneficjentami mogą być wszyscy, którzy posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

Z programu mogą skorzystać także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Czytaj też: Rusza program Czyste Powietrze. 103 mld zł na wymianę pieców i termoizolację domów

Za sprawą programu "Czyste Powietrze" emisja pyłów z sektora gospodarstw domowych w ciągu dziesięciu lat ma zmniejszyć się o połowę. Obecnie stanowi ona około 14 proc.zanieczyszczonego powietrza.

Zobacz wideo
Więcej o: