Emerytury w nowym roku w górę. Najbardziej zyskają ci z najmniejszymi świadczeniami

Nowa, wyższa emerytura minimalna oraz waloryzacja wszystkich świadczeń emerytalnych - zmiany wchodzą w życie od marca 2019 roku.
Zobacz wideo

W nowym roku emeryci dostaną nieco więcej pieniędzy. Najniższe gwarantowane świadczenia wzrosną ze 1029,80 zł do 1100 zł brutto. Dotyczy to emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz socjalnych.

Emerytury 2019: waloryzacja min. 70 zł brutto

Podwyżka o 70 zł brutto będzie dotyczyć wszystkich świadczeń do wysokości 2147,30 zł. Dla tych, którzy dostają wyższe świadczenia, waloryzacja wyniesie 3,26 proc. Łącznie objętych nią będzie ponad sześć milionów osób. Ten mieszany, procentowo-kwotowy sposób waloryzacji sprawia, że najbardziej zyskają emeryci pobierający najniższe świadczenia.

Ponadto w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł. Świadczenie przedemerytalne będzie wynosić 1140,99 zł miesięcznie.

Zgodnie z tym, co mówił w połowie grudnia wiceminister pracy Stanisław Szwed, koszt waloryzacji w tym roku wyniesie blisko 8,5 mld zł.

Czytaj też: Minister Rafalska potwierdza: emerytury matczyne od marca przyszłego roku

Więcej o: