Abonament RTV 2019. Znamy wysokość opłat. Kara za niepłacenie to 681 złotych

Abonament RTV 2019 - jakie są stawki? Kto musi go zapłacić? Kto jest zwolniony z opłat? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała wysokość opłat abonamentowych w 2019 roku.
Zobacz wideo

Rząd pracuje nad projektem opłaty audiowizualnej, która byłaby dołączana do opłaty za prąd i w przyszłości miałaby zastąpić abonament radiowo-telewizyjny.

Póki co, abonament RTV wciąż jest jednak opłatą obowiązkową, o ile nie jesteśmy z niej zwolnieni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała  informacje na temat wysokości opłat abonamentowych w 2019 roku.

Abonament RTV 2019. Jakie stawki?

W 2019 rou opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 7 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny to 22,7 zł (jeśli każdego miesiąca uiszczamy opłatę, to za okres 12 miesięcy wyniesie 272,4 zł)

Abonament RTV 2 019. Jakie zniżki?

Na tych, którzy do 25 stycznia 2019 r. opłacą abonament RTV za cały rok czeka 10-procentowa zniżka. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiącWysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc fot. KRRiT

Abonament RTV 2019. Kto jest zwolniony?

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby uprawnione do zwolnienia z abonamentu RTV, muszą przedstawić w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie.

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Abonament RTV 2019. Jakie kary?

Kara za używanie niezarejestrowanych odbiorników wynosi obecnie 681 złotych. Jest to trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

Więcej o: