Nawet 10 tys. zł kary za brak skrzynki pocztowej. Władze Kalisza będą egzekwować, inni też powinni pamiętać!

Urząd Miasta Kalisza wydał komunikat, w którym przypomniał o obowiązkach właścicieli nieruchomości dotyczących udostępniania skrzynek pocztowych. Za brak skrzynek nadawczych lub umieszczanie takich, które nie spełniają wymogów prawnych, władze Kalisza straszą wysokimi karami.
Zobacz wideo

Skrzynka to obowiązek

Zgodnie z prawem pocztowym, na właścicielach i współwłaścicielach budynków mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych, na których takowe się znajdują, ciąży obowiązek udostępnienia nadawczej skrzynki pocztowej. Musi ona spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2014 r. Ma być dostępna zarówno dla adresata, jak pracownika poczty.

W przypadku domów jednorodzinnych, skrzynka pocztowa powinna znajdować się w ogólnodostępnej części nieruchomości lub przed drzwiami do budynku. W nieruchomościach wielorodzinnych z co najmniej trzema niezależnymi lokalami, prawo pocztowe wymaga skrzynek pocztowych w ogólnodostępnej przestrzeni. Ile lokali, tyle skrzynek.

Będą kary

Poczta Polska zauważa problem, lecz nie może egzekwować kar. 

Obowiązek umieszczania skrzynek oddawczych, do których nasi pracownicy doręczają przesyłki, wynika z art. 40. ustawy o prawie pocztowym i dotyczy właścicieli, współwłaścicieli oraz administratorów nieruchomości. Brak takich skrzynek uniemożliwia nam doręczanie korespondencji i awizacji z zachowaniem tajemnicy korespondencji i ochrony danych osobowych

- podsumowała Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. 

Problem braku skrzynek pocztowych w Kaliszu postanowiły rozwiązać władze miasta. Samorządowcy zauważają ponadto, że część istniejących skrzynek nie spełnia wymogów. Ich stan techniczny i rozmieszczenie podnoszą ryzyko kradzieży korespondencji.

Z karą pieniężną - nawet do 10 tys. złotych - muszą liczyć się właściciele nieruchomości, którzy w ogólnie dostępnej części budynku nie umieszczą odpowiedniej, oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 

- poinformował w komunikacie kaliski Urząd Miasta.

Więcej o: