Bank Światowy ostrzega: globalna gospodarka niedługo wyhamuje. Wojna handlowa nie pomaga

Prognozy dla światowej gospodarki zmieniają się na gorsze. Ma być stabilnie, ale wolniej. Napięte relacje w handlu międzynarodowym, osłabienie przemysłu i zaostrzenie globalnych warunków finansowania to główne powody spowolnienia, które wymienia w raporcie Bank Światowy.

Ekonomistka Franziska Ohnsorge przedstawiła w siedzibie NBP najnowszy raport Banku Światowego dotyczący perspektyw dla globalnej gospodarki.

Wolniej, ale stabilnie

Z treści "Global Economic Prospects: Darkening Skies" wynika, że wzrost gospodarczy na świecie ma wyraźnie zwolnić. Spadek – mimo, że odczuwalny – ma być stabilny, a gospodarka globalna nadal wydolna. To scenariusz także dla Unii Europejskiej.

Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy rozwiniętych krajów spowolni z 2,2 proc. w poprzednim roku do 2 proc. w tym roku. (...) W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu spodziewamy się, że wzrost gospodarczy będzie stopniowo spowalniał, ale pozostanie mocny

– powiedziała Franziska Ohnsorge. 

Słabe punkty

Produkcja w przemyśle światowym osłabła, ale nadal ma się nieźle. Wyhamował natomiast handel światowy. I to gwałtownie. Pogarszające się relacje w handlu międzynarodowym wyraźnie wpłynęły na tempo spadku, który jest najszybszy od kilku lat. Sytuacja polityczna na arenie światowej jest niepewna. Ryzyko dodatkowo podnosi potencjalna możliwość jednoczesnego spadku gospodarczego w największych krajach. Przykładem może być napięta od dłuższego czasu relacja między USA a Chinami. Gospodarki obydwu krajów odpowiadają za 40 proc. światowego PKB.

Raport wskazuje na znaczny wzrost zadłużenia w krajach rozwijających się. Skutkuje to zaostrzeniem globalnych warunków finansowania i słabym przygotowaniem części krajów na potencjalny kryzys.

Prognozy 

Bank Światowy prognozuje, że światowy wzrost gospodarczy spadnie w 2019 r. do 2,9 proc. i 2,8 proc. w 2020 r. (w 2018 r. spodziewano się 3 proc.). Wzrost w gospodarkach wschodzących ma w tym roku rozwijać się w tempie 4,2 proc. i 4,5 proc. w przyszłym roku wobec 4,2 proc. w roku ubiegłym. Natomiast wzrost gospodarczy rynków rozwiniętych ma wynieść 2 proc. w 2019 r. i 1,6 proc. w 2020 r. wobec 2,2 proc. w 2018 r.

Raport Banku Światowego - prognozy m.in. dla PolskiRaport Banku Światowego - prognozy m.in. dla Polski Bank Światowy / Global Economic Prospects: Darkening Skies

Proporcjonalnie wyglądają prognozy dla Polski. Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w naszym kraju wyniesie w 2019 r. 4 proc. wobec 5 proc. w zeszłym roku. Bank Światowy spodziewa się ponadto 3,6 proc. wzrostu gospodarczego w Polsce w 2020 r. i 3,3 proc. w 2021 r.

Więcej o: