Getin Noble Bank i Idea Bank się połączą. Fuzja już za kilka miesięcy

W trzecim kwartale br. dojdzie do fuzji Getin Noble Banku oraz Idea Banku. Zarządy obydwu instytucji uzgodniły już plan połączenia, a odpowiednie dokumenty wkrótce trafią do Komisji Nadzoru Finansowego.
Zobacz wideo

Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank, jednak podmiotem przejmującym - pod względem formalnym - będzie Idea Bank.

Potrzebna zgoda KNF

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo, w tym w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

W opinii zarządów obu banków połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji kapitałowej

- powiedział  p.o. prezesa Idea Banku Jerzy Pruski. "Według przeprowadzonych analiz, korzyści wynikające z wykorzystania zmodernizowanego i wysoce konkurencyjnego modelu bankowości detalicznej Getin Noble Banku wraz z nowoczesną ofertą Idea Banku dla sektora MŚP i mikroprzedsiębiorców, przewyższą koszty związane z fuzją i pozytywnie wpłyną na kondycję finansową połączonego podmiotu" - dodał.

Getin Noble i Idea szukają inwestora

Getin Noble poinformował, że banki wciąż poszukują inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

W tym celu doradca finansowy banków prowadzi rozmowy z wyselekcjonowaną grupą funduszy typu private equity mających doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe

- czytamy w prezentacji dla inwestorów. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Więcej o: