804 mln zysku PKN Orlen w ostatnim kwartale. Obajtek: "Osiągnęliśmy dobre wyniki"

PKN Orlen odnotował 804 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. wobec 1 591 mln zł zysku rok wcześniej.
Zobacz wideo

Zysk operacyjny polskiego koncernu naftowego wyniósł 1,21 mld zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły  29,42 mld zł wobec 24,73 mld zł rok wcześniej.

W całym 2018 r. spółka miała 5,46 mld zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 6,65 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 109 706 mln zł w porównaniu z 95 364 mln zł rok wcześniej.

Osiągnęliśmy dobre wyniki działając w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, czego przykładem był średnioroczny wzrost cen ropy naftowej o ponad 30 proc. Osiągnięte rezultaty pokazują jak istotne są konsekwencja w działaniu i skuteczne zarządzanie na różnych szczeblach organizacji

- skomentował wyniki prezes Daniel Obajtek

Na koniec 2018 r. zadłużenie netto PKN Orlen wynosiło 5,6 mld zł, natomiast dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 15,7 proc.,

  PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Więcej o: