Ministerstwo szykuje zaostrzenie Kodeksu karnego. 20 lat za łapówkę, 25 lat za oszustwo VAT

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowelizację Kodeksu karnego, która ma zaostrzyć niektóre kary. Wzrosną te za najpoważniejsze przestępstwa, ale też za korupcję i oszustwa. Za najwyższe łapówki sądy będą mogły wymierzać wyroki do 20 lat więzienia.
Zobacz wideo

Surowsze kary za najpoważniejsze przestępstwa, większa elastyczność w ich zasądzaniu, wprowadzenie nowych typów przestępstw i narzędzi do walki z aferzystami gospodarczymi - to niektóre ze zmian w Kodeksie karnym proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. O planowanych zmianach resort poinformował w komunikacie. 

Zwiększenie kar ma dotyczyć m.in. przestępstw finansowych i związanych z korupcją. W celu "ułatwienia walki z aferzystami gospodarczymi" ministerstwo proponuje zaostrzenie kar za przyjęcie wysokiej łapówki. Za wzięcie większej niż milion złotych będzie grozić karą do 20 lat więzienia. Zwiększyć ma się też zakres kar za fałszowanie faktury VAT na kwotę powyżej 10 milionów złotych. Sądy będą mogły wymierzać karę od pięciu do 25 lat więzienia. Dziś - zdaniem resortu - prawo jest "mało elastyczne" i zakłada kary od pięciu do 15 oraz 25 lat pozbawienia wolności.

Zreformowany Kodeks karny ma również ułatwić również walkę z "ustawianiem" przetargów, gdy są w nie choćby częściowo zaangażowane publiczne pieniądze - rządowe, samorządowe albo z Unii Europejskiej. W budzących wątpliwości sprawach prokuratura będzie mogła podejmować działania z urzędu, a nie czekać na złożenie zawiadomienia. Będzie to możliwe na każdym etapie przetargów.

Zaostrzenie Kodeksu karnego

Przygotowywana nowelizacja prawa ma przede wszystkim zaostrzyć i rozszerzyć zakres kar za najpoważniejsze przestępstwa. Na przykład za zabójstwo będzie grozić od ośmiu do 30 lat więzienia lub dożywocie - obecnie są to kary od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat więzienia lub dożywocie. Ministerstwo proponuje, by kary były elastyczne - nie będzie osobnej kary 25 lat więzienia, a górna granica pozbawienia wolności zostanie podniesiona do 30 lat. 

Nowość to kara bezwzględnego dożywocia bez możliwości warunkowego zwolnienia, które ma być orzekane wobec sprawców trwale niebezpiecznych dla społeczeństwa. Taką karę sądy będą musiały orzekać również wobec osób, które zostały w przeszłości skazane na dożywocie albo na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono dożywocie. W tych przypadkach wyrok dożywocia ma mieć charakter bezwzględny - to znaczy na zawsze pozbawiać możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie. 

Skazani na dożywocie, według propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości, będą mogli starać się o warunkowe zwolnienie po 35, a nie jak dotąd po 25 latach odbywania kary.

Więcej o: