Polska podpisała z Indiami porozumienie o współpracy w dziedzinie górnictwa

Rzeczpospolita Polska podpisała z Republiką Indii porozumienie o współpracy w dziedzinie górnictwa, podało Ministerstwo Energii.
Zobacz wideo

"Indie posiadają liczące się na świecie pokłady węgla i plany znacznego zwiększenia jego wydobycia. Polska natomiast restrukturyzując i modernizując sektor górniczy dysponuje dużym doświadczeniem. Ta sytuacja tworzy znakomite warunki do rozwoju naszej współpracy gospodarczej" - powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski, cytowany w komunikacie.

Podczas wizyty w New Delhi odbyły się także rozmowy dwustronne polskiej delegacji z wiceministrem węgla Republiki Indii H.P. Chaudhary.

"Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie warunków do przyszłej współpracy w dziedzinie szeroko rozumianego przemysłu węglowego pomiędzy firmami obu krajów. Chodzi między innymi o poszukiwania i wydobycie węgla a także stosowanie czystych technologii węglowych, wymianę informacji oraz doświadczeń instytutów i środowisk akademickich działających w tym obszarze. We współczesnym górnictwie nauka i innowacyjne technologie odgrywają coraz większą rolę, chodzi nie tylko o zwiększanie wydajności, ale także poprawę bezpieczeństwa, ochronę środowiska i lepszą jakość życia zaangażowanych społeczności" - czytamy dalej.

Kontakty ułatwić ma działająca już Wspólna Grupa Robocza ds. Węgla i Energii, która regularnie spotyka się na przemian w Polsce i Indiach. 

Czytaj więcej: Polska chciała być potęgą "podwodnego górnictwa". Plany może pokrzyżować bakteria

Rząd Indii chce zwiększyć wydobycie węgla

Rząd Indii dąży do zwiększenia wydobycia węgla z 708 mln ton w 2016 r. do miliarda ton rocznie do roku 2020. Indie zainteresowane są m.in. technologiami podziemnymi i odkrywkowymi w zakresie budowy obiektów (kopalń i zakładów wzbogacania węgla), dostawami maszyn i urządzeń górniczych oraz usług i robót dla indyjskiego górnictwa węglowego, w tym: nowoczesnych czystych technologii wzbogacania węgla i spalania, technologii wychwytywania metanu oraz współpracą naukowo-techniczną w tym zakresie, wskazano w materiale.

W ubiegłym roku podpisano porozumienie o współpracy z Bengalem Zachodnim, jednak w przyszłości ma szanse rozszerzyć się również na inne indyjskie stany.

"Indie dążą również do większej dywersyfikacji dostaw węgla koksującego, niezbędnego do produkcji stali, który dostarczany jest głównie z Australii. Polski węgiel koksujący jest już obecnie sprzedawany w Indiach, jednak współpraca ta ma jeszcze większy potencjał rozwoju" - napisano także.

Przedstawiciele polskiego rządu oraz firm z branży górniczej, już od pewnego czasu spotykają się w obu krajach i prowadzą coraz bardziej zaawansowane rozmowy biznesowe, podsumowano.

Więcej o: