Narzekasz na spóźniające się pociągi? Ich punktualność się zwiększyła. O ponad minutę

Urząd Transportu Kolejowego podał wyniki pomiarów dotyczące punktualności pociągów. Statystycznie rzecz biorąc jest odrobinę lepiej. Kiedy jednak zagłębimy się w szczegóły, powodów do zadowolenia nie ma zbyt wiele.
Zobacz wideo

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące punktualności pociągów w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Mówiąc w największym skrócie: jest o parę procent i kilkadziesiąt sekund lepiej. Po pierwsze, średnie opóźnienie pociągu zmniejszyło się z 17 minut 48 sekund do 16 minut i 6 sekund - czyli o ponad minutę. Te dane nie dotyczą opóźnień do pięciu minut.

Opóźnienia pociągówOpóźnienia pociągów Źródło: UTK

Po drugie, w czwartym kwartale minionego roku 88,48 proc. składów przebyło całą trasę bez opóźnień. W trzecim kwartale ten wynik wynosił 87,4 proc. Poprawa wynosi więc 1,6 proc. 

Opóźnienia pociągówOpóźnienia pociągów Fot. UTK

W 52 proc. przypadków opóźnienie pociągu jest niewielkie - wynosi mniej niż pięć minut. W przypadku 46 proc. składów jest większe i wynosi od 5 do 60 minut. Jest to odpowiednio 56 i 55 tys. składów. 

Tych, które spóźniają się bardziej, jest wyraźnie mniej. Od 60 do 120 min. spóźniło się 1 431 pociągów. Jeszcze większe opóźnienie odnotowało 377 połączeń. To mniej niż jeden procent. Spadek w tym wypadku jest znaczący - wynosi niemal połowę. 

Ciekawe dane dotyczą też ilości odwołanych pociągów. W I kwartale było ich 2684, w II kwartale aż 4605, a w III kwartale 3950. W czwartym wskaźnik znów się pogorszył - wyniósł 4571 pociągów. 

UTK podaje też dane dotyczące poszczególnych stacji kolejowych i przewoźników. Tu wyniki są różne. Na przykład PKP Intercity na stacji Kutno osiągnął poziom punktualności wynoszący 53,2 proc. Składy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na tej samej stacji osiągnęły poziom punktualności wynoszący 93 proc. Pasażerowie nie mają więc szczególnych powodów do zadowolenia - w wielu przypadkach kilkadziesiąt procent pociągów przyjeżdża na stację z opóźnieniem. 

Warszawska Kolej Dojazdowa może z kolei pochwalić się poziomem punktualności na poziomie 99,29 proc. To jeden z najwyższych rezultatów.

Źródło: utk.gov.pl

Więcej o: