Po dwóch miesiącach roku budżet państwa na minusie. Deficyt wyniósł 800 mln złotych

Deficyt budżetu państwa po lutym wyniósł 0,8 miliarda złotych - podało ministerstwo finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.
Zobacz wideo

Deficyt już po dwóch miesiącach

Przez ostatnie dwa lata początek roku zawsze zaczynał się nadwyżkami. Teraz już po lutym mamy deficyt. Jaka jest tego przyczyna?  Podatki nie zawiodły, ale wzrosły wydatki - składka na UE, dotacja dla FUS i dla samorządów - piszą w komentarzu ekonomiści ING.

"W okresie styczeń - luty 2019 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 2,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - luty 2018 r. o ok. 3,2%, tj. ok. 1,9 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Deficyt budżetu państwaDeficyt budżetu państwa Ministerstwo Finansów

VAT wciąż rośnie

Dochody podatkowe wyglądają wciąż stabilnie. Wpływy z VAT urosły o 2,4 procent w porównaniu z poprzednim rokiem Wyższe były także wpływy z podatku dochodowego PIT oraz z CIT-u 

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

*dochody z podatku VAT były wyższe o 2,4 proc. r/r (tj. ok. 0,7 mld zł),
*dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 4,8 proc. r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),
*dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8 proc. r/r (tj. ok. 1,2 mld zł),
*dochody z podatku CIT były wyższe o 7,9 proc. r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),
*dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,9 proc. r/r.

Kluczowe były wyższe wydatki

W okresie styczeń - luty 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 4,4 mld zł i było wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 25,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2019 r. wyniosło 65,6 mld zł, tj. 15,8% planu. W stosunku do roku 2018 (57,6 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 8,0 mld zł, tj. 13,9 proc., głównie w zakresie rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 3,4 mld zł), w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,9 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,1 mld zł), podano także. 

Więcej o: