Świetny wynik budowlanki w lutym. Mocno przebił prognozy ekonomistów

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w lutym 2019 r. aż o 15,1 proc. To o blisko 4 p.proc. więcej od najbardziej optymistycznych prognoz ekonomistów ankietowanych przez ISBnews. Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,6 proc. rok do roku w lutym 2019 r.
Zobacz wideo

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w lutym 2019 r. o 15,1 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym także odnotowano wzrost o 15,1 proc. 

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 13 proc. niż w lutym poprzedniego roku i o 7 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br.

- czytamy w komunikacie. 

Jedenastu ekonomistów ankietowanych przez ISBnews przed tym, jak GUS opublikował lutowe dane o kondycji budowlanki, szacowało wzrost średnio o 7,14 proc. rok do roku (prognozy od 2,1 proc. do 11,3 proc. wzrostu.

Narastająco w okresie styczeń-luty br. produkcja budowlana wzrosła o 8,4 proc. r/r.

Lutowe dane wskazują, że sektor budowlany po słabym styczniu nabrał większego rozpędu. Wydaje się jednak, że mimo wszystko po zeszłym bardzo dobrym roku branża budowlana będzie w tym roku rozwijać się wolniej. Na mniejszą skalę będą realizowane i projekty infrastrukturalne, i także te związane z budownictwem mieszkaniowym

- komentuje Monika Kurtek, Główny Ekonomista Banku Pocztowego.

Sprzedaż nadal rośnie

W lutym Polacy kupowali też więcej niż rok temu. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 5,6 proc. rok do roku (w cenach bieżących, czyli bez eliminacji efektu inflacji, wzrost wyniósł 6,5 proc.). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3,2 proc.

Prognozy jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 4,5 proc. do 6,7 proc. wzrostu, przy średniej na poziomie 5,45 proc. wzrostu.

Narastająco w okresie styczeń-luty br. sprzedaż w cenach stałych wzrosła o 5,4 proc. rok do roku.

.. źródło: GUS

.. źródło: GUS

Na sprzedaż detaliczną duży pozytywny wpływ mają takie czynniki jak wciąż wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń czy wyhamowanie inflacji. Stąd można oczekiwać, że i w kolejnych miesiącach wyniki sprzedaży detalicznej będą nadal pozytywne, a uwzględniając dodatkowe transfery socjalne (ok. 10 mld zł już w maju i co najmniej kolejne 10 mld zł w drugiej połowie br.) może się okazać że nie będą one dużo słabsze od notowanych na przestrzeni 2018 r.

- uważa Monika Kurtek z Banku Pocztowego.

Emilewicz: Jest szansa na ok. 4 proc. wzrostu PKB w 2019 r.

Dobre dane z lutego napawają optymizmem ekonomistów. W opinii analityków z PKO BP, dynamika PKB w I kw. 2019 r. obniżyła się tylko nieznacznie do przedziału 4,2-4,5 proc. rok do roku z 4,9 proc. w IV kwartale ub.r. Monika Kurtek z Banku Pocztowego uważa z kolei, że w zasięgu ręki jest wynik w okolicach 4,5-4,7 proc.

W kolejnych miesiącach PKB ma rosnąć trochę wolniej, ale w opinii analityków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w całym 2019 r. polska gospodarka może urosnąć o ok. 4 proc. 

Dobre dane dotyczące przemysłu za luty potwierdza tezę, że oczekiwane spowolnienie gospodarcze jest płytsze niż zakładał rynek, bądź stanowi przejściową korektę cykliczną i przy utrzymaniu trendów jest możliwe utrzymanie zakładanego tempa wzrostu PKB w 2019 r. na poziomie około 4 proc.

- podała szefowa resortu Jadwiga Emilewicz.

Więcej o: