21 kwietnia zmienią się zasady najmu mieszkań komunalnych. Gmina sprawdzi zarobki lokatorów

21 kwietnia wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących mieszkań komunalnych. Gminy przyjrzą się sytuacji majątkowej najemców i będą miały prawo wezwać ich do obowiązkowego przedstawienia swoich dochodów.
Zobacz wideo

Wchodzące w życie w kwietniu przepisy są wynikiem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie zasad przyznawania mieszkań komunalnych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce w ten sposób zmniejszyć kolejki oczekujących na wynajem mieszkania komunalnego, co stanowi jeden z punktów polityki mieszkaniowej rządu.

Docelowo do 2030 r. samorządy gminne powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących aktualnie na najem mieszkania od gminy. Według stanu na koniec 2014 r. na najem mieszkania gminnego oczekiwało 165,2 tys. gospodarstw domowych

- czytamy w oświadczeniu MiiR dot. Narodowego Planu Mieszkaniowego.

Łódź na pierwszy ogień

Zmiany w przepisach będą dot. całego kraju. Wiceprezydent Łodzi już zapowiedział w związku z tym nowe zasady wynajmu mieszkań komunalnych. Dane o przychodach najemcy mają uwzględniać 3 miesiące wstecz. W przypadku przekroczenia progu dochodowego ustalonego przez gminę, najemca dostanie podwyżkę czynszu w wysokości różnicy między zarobkami a progiem dochodowym. Jak zapowiedział wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, wszystkie umowy najmu na mieszkanie komunalne po 21 kwietnia będą weryfikowane obowiązkowo pod kątem uzyskiwanych dochodów.

Co 2,5 roku będziemy sprawdzać dochód najemcy lokalu komunalnego. Dzisiaj próg dochodowy uprawniający do najmu lokalu komunalnego wynosi 2255 zł. Jeśli za 2,5 pół roku będzie na takim samym poziomie i zostanie przekroczony, najemca będzie musiał obowiązkowo zaakceptować wzrost czynszu. Jeśli odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, umowa zostanie wypowiedziana, a lokator straci prawo do mieszkania. Umowy najmu sprzed 21 kwietnia zachowują ważność na okres, na jaki zostały zawarte

– czytamy na stronie Urzędu Miejskiego Łodzi.

Weryfikacja majątku przez gminy nie będzie dot. mieszkańców lokali socjalnych. Gminy mają 2 lata na dostosowanie dotychczasowych uchwał mieszkaniowych do nowych zapisów w ustawie.

Więcej o: