Agencja Fitch podjęła decyzję co do ratingu Polski. Ocena bez zmian, perspektywa stabilna

Agencja ratingowa Fitch pozostawiła rating Polski na dotychczasowym poziomie A-. To siódma najwyższa ocena w skali agencji. Fitch utrzymał także perspektywę stabilną dla naszej oceny.
Zobacz wideo

Rating Polski bez zmian

"Rating Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce gospodarczej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów porównywalnych" - napisano w komunikacie.

Agencja dodała, że wzrost PKB osiągnął swój najwyższy poziom w obecnym cyklu w 2018 r., kiedy sięgnął 5,1 proc. i jednocześnie przypomniała, że podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski ze względu na oczekiwane skutki impulsu fiskalnego.

Fitch poinformował też dziś, że obniżył prognozy prognozę inflacji na koniec 2019 r. z 2,7 proc. do 1,7 proc. ze względu na powolne przełożenie wzrostu płac na inflację oraz efekty stabilizacji regulowanych cen energii elektrycznej.

"Skumulowany efekt wyższych wydatków gospodarstw domowych oraz poluzowania fiskalnego prawdopodobnie zwiększy inflację do środka celu inflacyjnego, tj. 2,5 proc., do końca 2020 r. Fitch nie oczekuje już zacieśnienia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski w 2019 i 2020 r." - czytamy dalej.

W październiku 2018 r. Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingów na poziomie stabilnym.

Decyzja o ratingu nie zaskoczy inwestorów

Decyzja Fitch nie jest zaskoczeniem, choć ekonomiści agencji na początku marca ostrzegali, że w jej opinii nowy pakiet fiskalny, ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. grozi wzrostem deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) do ok. 3 proc. PKB w 2020 r. z szacowanych na 2018 r. 0,5 proc. PKB. Dodawali, że według nich wpływ zaproponowanych rozwiązań na tempo wzrostu PKB będzie umiarkowany. 

Z drugiej strony, w zeszłym tygodniu Fitch podniósł prognozy wzrostu PKB Polski - z 3,8 do 4 proc. w 2019 roku, i z 3 do 3,5 proc. w 2020 r.

Boją się go nawet największe państwa świata. Co to jest rating i dlaczego jest ważny?

W kwietniu decyzje odnośnie ratingu Polski podejmą dwie pozostałe z największych agencji ratingowych świata. S&P dokona przeglądu oceny wiarygodności Polski 12 kwietnia, a Moody's tydzień później. W drugiej połowie roku będą jeszcze jedne przeglądy ratingu Polski we wszystkich trzech agencjach - 27 września dokona go Fitch, a 11 października S&P i Moody's.

Od S&P obecnie Polska ma rating A- z perspektywą stabilną (siódma najwyższa), a od Moody's A2 z perspektywą stabilną (szósta od góry).

Zobacz wideo
Więcej o: