Ministerstwo Finansów wycofuje się z siedmiu podpisów pod rezygnacją z PPK. Jednak wystarczy jeden

Ministerstwo Finansów wycofuje się z pomysłu, aby pracownicy rezygnujący z wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe musieli na stosownym formularzu składać aż siedem podpisów. W najnowszym wzorze deklaracji założono, że konieczny będziesz tylko jeden podpis.
Zobacz wideo

O zaskakującym pomyśle Ministerstwa Finansów pisaliśmy w lutym. W opublikowanym wówczas wzorze deklaracji o rezygnacji z wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego znalazło się bowiem aż siedem miejsc na podpisy pracownika.

Wątpliwości wzbudzało kilka spraw. Po pierwsze, cała deklaracja była napisana dosyć "sprzedażowym", zdecydowanie mało neutralnym językiem. Pracownik rezygnujący z wpłat na PPK musiałby osobno podpisać się pod kolejnymi oświadczeniami z poszczególnymi cechami programu - tj. że "świadomie rezygnuje z możliwości uzyskiwania regularnych korzyści finansowych" w postaci np. wpłaty powitalnej 250 zł, dopłat rocznych 240 zł czy wpłat od pracodawcy.

Druga wątpliwość była poważniejsza. Prawnicy zwracali uwagę, że gdyby pracownik złożył podpisy tylko pod częścią oświadczeń w deklaracji, powstałby poważny problem interpretacyjny.

To będzie makabryczny problem praktyczny. Czy jeśli pracownik nie podpisze np. rezygnacji z wpłaty powitalnej, to potem państwo polskie może nie wpłacać tych 250 zł, jeśli inne warunki są spełnione? Czy taka rezygnacja jest ważna i skuteczna? W jakim zakresie?

- zastanawiał się w rozmowie z next.gazeta.pl dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.

"To podważa racjonalność decyzji"

Podobne wątpliwości wobec wzoru deklaracji zostały przedstawione w trakcie konsultacji projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów

Obecna propozycja, polegająca na składaniu podpisów pod kolejnymi oświadczeniami, w przypadku braku podpisu pod jakimkolwiek z tych oświadczeń, może powodować wątpliwości co do skuteczności samego oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

- pisało w swojej opinii Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Podobne zdanie miało Rządowe Centrum Legislacji czy Komisja Nadzoru Finansowego. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwracało z kolei uwagę, że "dodatkowe umieszczanie w oświadczeniu treści informujących o utracie regularnych korzyści finansowych przez uczestnika PPK, sprawia wrażenie jakby uczestnik wcześniej podjął decyzję ułomną".

Takie "przypomnienia" i usilne pouczenia podważają racjonalność podjętej wcześniej świadomie decyzji o rezygnacji z uczestnictwa PPK

- komentował wiceszef resortu Tadeusz Kościński. Z kolei Rzecznik Finansowy pisał, że część deklaracji zawierająca oświadczenia pracownika jest "rozbudowana do absurdu". 

Ministerstwo Finansów zmienia zdanie

W konsekwencji wszystkich tych wątpliwości i opinii, Ministerstwo Finansów zdecydowało się diametralnie zmienić wzór deklaracji. Według najnowszej wersji, opublikowanej w poniedziałek, aby zawiesić wpłaty na PPK, konieczne będzie złożenie tylko jednego podpisu.

Część zawierająca oświadczenie pracownika została skrócona z blisko dwóch stron do mniej więcej połowy strony. Z wzoru deklaracji wyrzucono nie tylko miejsca na podpisy pod kolejnymi oświadczeniami, ale także niektóre z tych oświadczeń, np. że pracownik składa je "w sposób swobodny i nie znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli". Zmieniono także treść oświadczenia - teraz pracownik będzie tylko oświadczał, że "posiada wiedzę o konsekwencjach złożenia deklaracji" (czyli że nie dostanie np. wpłaty powitalnej, dopłat rocznych i składek od pracodawcy), a nie że "rezygnuje z możliwości uzyskiwania regularnych korzyści finansowych".

.. źródło: Projekt z dnia 21 marca 2019 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego

Zobacz wideo

Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W Polsce osoby ze spektrum zaburzeń autyzmu wspiera Fundacja JiM. Dzisiaj wspólnie z AXN zachęcamy do wspierania zbiórki fundacji na rzecz pomocy osobom ze spektrum autyzmu oraz budowanie świadomości i tolerancji wśród Polaków. Ty też możesz pomóc, szczegóły znajdziesz tutaj.

Więcej o: