Po wyborach rząd zrezygnuje z wypłaty trzynastek dla emerytów? Taką możliwość sugeruje państwowy bank

Ograniczenie po wyborach parlamentarnych transferów socjalnych jest prawdopodobne. Chodzi np. o rezygnację z wypłat tzw. "trzynastek" dla emerytów - wynika z analizy ekonomistów BOŚ Banku.
Zobacz wideo
Według wstępnych danych, deficyt Sektora Finansów Publicznych w 2018 r. silnie obniżył się do historycznie niskiego poziomu 0,4 proc. PKB. W 2019 r. oczekujemy skokowego wzrostu deficytu powyżej 2 proc. PKB zakładając: realizację wszystkich zapowiadanych działań fiskalnych [tzw. "piątka Kaczyńskiego - red.], mniej spektakularne wyniki FUS (dalszy wzrost dynamiki wydatków i wolniejszy wzrost wpływów ze składek) i wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego

- piszą analitycy BOŚ Banku w swoim "Przeglądzie kwartalnym" na II kwartał 2019 r.

W kolejnych latach systematycznie pogarszające się perspektywy demograficzne będą skutkowały dalszym wzrostem deficytu SFP, choć nadal uważamy, że poziom deficytu nie przekroczy 3 proc. PKB, przy prawdopodobnym ograniczeniu po wyborach parlamentarnych transferów socjalnych (np. rezygnacja z wypłat tzw. "trzynastych" emerytur). Ponadto kwotowy poziom świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" implikuje, że jeżeli nie będzie ono waloryzowane, w kolejnych latach jego udział w wydatkach będzie obniżał się

- uważają również ekonomiści banku. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że "jeśli wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia", to program Emerytura Plus będzie kontynuowany w kolejnych latach.

W ocenie ekspertów z BOŚ Banku, planowane luzowanie fiskalne nie zagrozi przekroczeniem przez deficyt Sektora Finansów Publicznych progu 3 proc. PKB, to wyraźnie wyższe potrzeby pożyczkowe poskutkują wzrostem rentowności krajowych obligacji skarbowych. 

"Piątka Kaczyńskiego" to większa konsumpcja Polaków

Analitycy BOŚ Bank oczekują, że w 2019 r. dynamika PKB Polski spadnie do 4 proc. z 5,1 proc. w 2018 r. Zwracają jednak uwagę, że zapowiedziane luzowanie polityki fiskalnej ograniczy skalę spowolnienia gospodarki, bo dzięki niemu nadal solidnie będzie rosła konsumpcja gospodarstw domowych. Uważają wręcz, że "w kolejnej rundzie programu Rodzina 500 Plus wpływ wypłaty środków na wyższe wydatki może być szybszy w porównaniu z sytuacją z 2016 r. [gdy startował program - red.].

Choć dość wyraźne nasilenie spadku dynamiki konsumpcji prywatnej w IV kw. ub.r. w warunkach oczekiwanego spowolnienia gospodarczego mogłoby zapowiadać silniejsze dostosowania w tym zakresie, to silny impuls dochodowy z tytułu luzowania polityki fiskalnej te ryzyka zdecydowanie ogranicza. Przy ograniczonej skali spadku dynamiki dochodów z pracy najemnej, bardzo silny wzrost transferów społecznych będzie skutkował wzrostem dynamiki dochodów gospodarstw domowych do poziomów notowanych na przełomie 2016 i 2017 r.

- czytamy w analizie.

Największym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiada ponad 58 proc. akcji banku. NFOŚiGW jest państwowym funduszem, poprzez który finansowane są przedsięwzięcia służące m.in. ochronie środowiska. Podlega Ministerstwu Środowiska.

Zobacz wideo
Więcej o: