Rating Polski bez zmian. Jest decyzja agencji S&P. PPK mogą nam pomóc

Agencja Standard & Poor's utrzymała rating Polski na poziomie "A minus" z perspektywą stabilną. To siódma najwyższa ocena, jaką można dostać od tej agencji.
Zobacz wideo

Agencja S&P w komunikacie prasowym wskazuje, między innymi, na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowanych pracowników, zrównoważony poziom długu publicznego i prywatnego i członkostwo w Unii Europejskiej jako podstawy utrzymania oceny ratingowej. Agencja zwróciła uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w 2018 roku.

Agencja jako jedną z przyczyn niskiego deficytu budżetowego wskazała na wysoką dynamikę dochodów podatkowych, która wynikała, między innymi, z dobrej sytuacji na rynku pracy. Ponadto agencja zauważyła duży postęp w ograniczaniu luki w podatku od towarów i usług.

Według S&P, dalsze podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost u naszych głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje nierównowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym. Rating może zostać podniesiony także w przypadku, gdy nowo wprowadzane Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększą prywatne oszczędności, redukując tym samym przyszłe możliwe zobowiązania Polski, które mogą pojawić się w związku z sytuacją demograficzną i malejącą liczbą ludności w wieku produkcyjnym.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto, co będzie sygnałem pogarszającej się konkurencyjności.

Kolejna decyzja już za tydzień

Już za tydzień, w piątek 19 kwietnia, decyzję co do ratingu Polski podejmie agencja ratingowa Moody's. Trzecia z wielkich agencji obok S&P i Moody's - czyli Fitch - dwa tygodnie temu pozostawiła rating Polski i jego perspektywę bez zmian.

Czytaj więcej: Fitch nie ma złudzeń, że deficyt Polski znacząco wzrośnie. Rating bez zmian

W drugiej połowie roku będą jeszcze jedne przeglądy ratingu Polski we wszystkich trzech agencjach - 27 września dokona go Fitch, a 11 października S&P i Moody's.

Od Fitch Polska ma aktualnie rating A- z perspektywą stabilną, a od Moody's A2 z perspektywą stabilną.

Zobacz wideo