Moody's nie zmienił ratingu Polski. "Główną siłą odporność gospodarki". Ale deficyt ma pójść w górę

Agencja ratingowa Moody's nie zmieniła oceny wiarygodności kredytowej Polski. Analitycy spodziewają się szybszego wzrostu PKB w tym roku niż polski rząd, ale ich zdaniem deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie wyższy, niż szacuje to Ministerstwo Finansów.
Zobacz wideo

Moody's Investors Service podtrzymał ratingi Polski na poziomach A2/P-1 z perspektywą stabilną, podała agencja.

Moody's: rating Polski bez zmian

"Potwierdzenie ratingów A2 Polski wynika z uwzględnienia następujących kluczowych czynników:

(1) Główną siłą jest odporność gospodarki kraju, której przykładem był silny i stabilny wzrost w ostatnich latach, jak również skala i zasobność polskiej gospodarki.

(2) Stabilność profilu zadłużenia sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski, który prawdopodobnie nie ulegnie osłabieniu nawet w świetle przewidywanych przez rząd rozwiązań stanowiących poluzowanie fiskalne.

(3) Ostatnie pogorszenie się jakości instytucji w Polsce, odzwierciedlone w obniżonych ocenach dotyczących praworządności oraz ostatnie wydarzenia w polskim systemie sądowniczym" - czytamy w komunikacie.

W maju 2017 r. Moody's podwyższył perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej i utrzymał ratingi suwerenne Polski na poziomie A2/P-1.

Moody's o PKB Polski bardziej optymistycznie niż rząd

Agencja prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,4 proc. w tym roku i 3,7 proc. w roku przyszłym, prognozuje Moody's Investors Service. Prognoza na ten rok jest bardziej optymistyczna niż ta rządowa. W aktualizacji planu konwergencji Ministerstwo Finansów zapisało 4,0 proc. na 2019 i 3,7 proc. na 2020 rok.

Czytaj więcej na ten temat: Rząd wyłożył karty na stół. Wiemy, skąd weźmie pieniądze na "piątkę". Zabieg z OFE, wzrost akcyzy i nie tylko

"Z prognoz Moody's wynika, że trend wzrostu łącznie za lata 2013 do 2022 wyniesie 3,7 proc. i będzie jednym z najwyższych w grupie krajów porównywalnych oraz zasadniczo zgodny z medianą dla krajów z ratingiem suwerennym na poziomie A2" - czytamy w komunikacie.

Agencja oczekuje, że w 2022 r. Polska osiągnie 87 proc. mediany PKB na osobę w Unii Europejskiej wobec 80 proc. w 2018 r.

"Jednakże pomimo szybkiego nadrabiania zaległości PKB na osobę w ujęciu parytetu siły nabywczej pozostaje nieco poniżej mediany dla krajów z ratingiem A2" - podkreślono w komunikacie.

Moody's spodziewa się wzrostu deficytu

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 1,8 proc. PKB w tym roku i dalej do 2,6 proc. PKB w 2020 r., podał Moody's Investors Service.

"W latach 2019-2020 Moody's spodziewa się wzrostu deficytu fiskalnego do odpowiednio 1,8 proc. i 2,6 proc. w świetle pakietu wyborczego rządzącego Prawa i Sprawiedliwości (PiS), ogłoszonego 23 lutego 2019 r. Pakiet ten zawiera głównie wydatki na cele społeczne, które powiększą deficyt strukturalny Polski. Jednakże Moody;s spodziewa się wdrożenia pewnych dodatkowych rozwiązań fiskalnych po stronie dochodowej i wydatkowej, aby utrzymać wpływ pakietu wyborczego w granicach krajowych reguł fiskalnych, ponieważ polskie władze nadal respektują krajowe i unijne zasady fiskalne" - czytamy w komunikacie.

Agencja podkreśla, że w 2018 r. deficyt fiskalny spadł do najniższego poziomu w historii (0,4 proc. PKB), zaś zadłużenie sektora general government w relacji do PKB po raz pierwszy od 2009 r. obniżyło się poniżej poziomu 50 proc. Główne przyczyny tych wyników - według Moody's - to silny wzrost PKB i poprawa ściągalności podatków.

"Moody's prognozuje, że relacja długu do PKB ustabilizuje się na ubiegłorocznym poziomie ok. 49% (tak samo, jak dekadę wcześniej)" - czytamy dalej.

Według "Programu konwergencji. Aktualizacji 2019", wynik sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie -1,7 proc. PKB w tym roku (wobec -0,4 proc. PKB w ub.r.) oraz +0,2 proc. PKB w przyszłym roku. W latach 2021 i 2022 wynik sektora ma wynieść odpowiednio: -0,3 proc. PKB i -0,6 proc. PKB.

Bez działań jednorazowych (one-off) wynik sektora będzie kształtował się następująco: -1,7 proc. PKB w 2019 r., -0,9 proc. PKB w 2020 r., -0,5 proc. PKB w 2021 r. i -0,7 proc. PKB w 2022 r.

Jedną z organizacji, która działa na rzecz ochrony dzikiej przyrody jest Greenpeace. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>

embed
Więcej o: