23 135 zł - tyle przeciętny Polak zapłacił w 2018 roku za utrzymanie państwa. Na co wydajemy najwięcej?

W 2018 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego Polaka wyniosły ponad 23 tys. zł. Tak wynika z wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju. Organizacja, którą założył profesor Leszek Balcerowicz, jak co roku opublikowała swój "Rachunek od Państwa".
Zobacz wideo

Jak wylicza FOR, w 2018 roku "Rachunek od Państwa" na jednego mieszkańca wyniósł 23 135 zł i był o 1644 zł wyższy niż rok temu, a także aż o 5 117 zł wyższy niż w roku 2011, gdy wynosił 18 018 zł.

"Rachunek od Państwa". Na co wydajemy najwięcej?

W 2018 roku największe pozycje w Rachunku (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) to:

  • Emerytury i renty - 7025 zł;
  • Edukacja - 2596 zł;
  • Opieka zdrowotna - 2534 zł;
  • Pomoc społeczna - 2136 zł (w tym 589 zł programu Rodzina 500+);
  • Transport - 1981 zł;
  • Wojsko, policja, więzienia, sądy - 1675 zł;
  • Administracja - 1119 zł;
  • Odsetki od długu publicznego - 826 zł;

Z danych FOR wynika m.in., że w 2018 r, przeciętny Polak dorzucił 589 zł do programu 500+, a utrzymanie wojska kosztowało nas 855 złotych. Sam koszt obsługi długu publicznego to - w przeliczeniu na jednego obywatela - aż 826 zł. Składka do unijnego budżetu to z kolei 490 złotych.

Z powyższych wyliczeń wynika, że tyko same emerytury, renty oraz edukacja i służba zdrowia odpowiadają za ponad połowę "Rachunku". Jak zauważa FOR, wydatki państwa to nie tylko wydatki budżetu państwa, ale także samorządów, NFZ, FUS zarządzanego przez ZUS, KRUS i wielu innych podmiotów.

Choć zdecydowana większość wydatków publicznych przypada na kilka ww. instytucji, to należy pamiętać, że cały sektor finansów publicznych obejmuje ponad 61 tys. różnych jednostek

- czytamy w publikacji FOR.

Rachunek od państwaRachunek od państwa fot. FOR

Jak powstaje "Rachunek od Państwa"?

FOR już od 8 lat analizuje wydatki publiczne przedstawiając je w prostej formie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Warto jednak pamiętać, że "Rachunek od Państwa" przedstawia jedynie przybliżone dane.

Wynika to z faktu, że FOR przygotowuje swoje wyliczenia w kwietniu,  kiedy część instytucji wchodzących w skład sektora finansów publicznych nie opublikowała ostatecznych sprawozdań finansowych. Dlatego dane te opierają się częściowo o prognozy finansowe, które nie zawsze są potem wcielane w życie.

Więcej o: