Komisja Europejska podnosi prognozy dla polskiej gospodarki. "Spektakularne wyniki"

Polska gospodarka będzie rozwijała się w tym roku szybciej niż Komisja Europejska przewidywała w lutym. Z opublikowanych w Brukseli wiosennych prognoz wynika, że PKB Polski wyniesie 4,2 procent. To o 0,7 p. proc. więcej w porównaniu z zimowymi prognozami i daje Polsce drugie miejsce w Unii po Malcie. W przyszłym roku Komisja prognozuje spadek i PKB na poziomie 3,6 procent, ale to nadal będzie drugi wynik we Wspólnocie.
Zobacz wideo

Według zimowych prognoz lepszy od Polski wzrost gospodarczy miały odnotować Irlandia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia. Teraz, po korektach, Komisja szacuje, że polska gospodarka przyspieszy.

W analizie dotyczącej naszego kraju unijni eksperci napisali, że motorem wzrostu ma być przede wszystkim konsumpcja prywatna, wspierana przez wzrost płac.

Większe świadczenia społeczne będzie dodatkowym bodźcem do mniej więcej połowy przyszłego roku

 - czytamy w dokumencie.

W najnowszych prognozach gospodarczych Komisji są także dane dotyczące wzrostu deficytu finansów publicznych. Jeśli chodzi o Polskę w ubiegłym roku był on na poziomie najniższym od lat - 0,4 procent PKB. W tym roku ma wzrosnąć i wynieść 1,6 procent PKB. Jest to związane ze znaczącym - jak napisali eksperci Komisji - wzrostem świadczeń społecznych. Chodzi o 13. emeryturę oraz wypłatę 500 złotych na pierwsze dziecko. Przy założeniu, że sytuacja się nie zmieni, Komisja prognozuje, że deficyt w przyszłym roku spadnie nieznacznie do poziomu 1,4 procent PKB.

"Spektakularne wyniki"

Unijny komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze Pierre Moscovici uznał wyniki Polski za spektakularne. Przyznał, że już ubiegłoroczny wzrost gospodarczy Polski zaskoczył analityków.

Świetne wyniki eksportowe w ostatnim kwartale 2018 roku przygotowały drogę do dalszego wzrostu, który będzie wspierany przez międzynarodową silną konkurencyjność Polski oraz udział w rynkach eksportowych. Kolejną rzeczą, która przyczyniła się do lepszych wyników jest wzrost świadczeń społecznych dla emerytów i rodzin z małymi dziećmi i ten bodziec przyczyni się do większego popytu wewnętrznego

- wymienił unijny komisarz. Dodał, że te wszystkie czynniki spowodowały, że Komisja zrewidowała swoje prognozy gospodarcze z zimy i wiosenne przewidywania są bardziej optymistyczne.

Prognozy dla strefy euro w dół

Komisja Europejska nieznacznie obniżyła prognozę gospodarczą dla strefy euro. Z jej szacunków wynika, że gospodarka eurolandu lekko wyhamuje i w tym roku będzie się rozwijać w tempie 1,3 procent. To o 0,1 p. proc. mniej niż eksperci Komisji szacowali zimą. W przyszłym roku gospodarka strefy euro ma wzrosnąć o 1,5 procent.

Komisja napisała, że powodem spadku tempa wzrostu gospodarczego jest osłabienie w światowym handlu. Podkreśliła jednak, że znacznie poprawiła się sytuacja na rynku pracy i szacuje, że zatrudnienie będzie nadal rosło. Dodała, że popyt wewnętrzny będzie stabilny, rosnąć będą płace.

Zobacz wideo
Więcej o: