Zmiany w prawie. Każdy będzie mógł kupić działkę rolną do 1 hektara. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt złagodzenia ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Największą zmianą jest zwiększenie z 0,3 do 1 hektara prawa do zakupu nieruchomości rolnej nawet dla osób, które nie są rolnikami.
Zobacz wideo

Podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa, która odbyła się 7 maja, senatorowie bez poprawek przyjęli projekt ustawy, która zmienia zasady w obrocie ziemią rolną. Po podpisaniu ustawy przez prezydenta osoby, które nie są rolnikami, będą mogły kupić nawet do 1 hektara gruntów.

Hektar dla każdego - zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z senacką informacją do ustawy, nowelizacja wprowadzi kilka rozwiązań, których domagali się przedstawiciele środowisk rolniczych. Najważniejsza zmiana dotyczy zakupu działek rolniczych - po uchwaleniu ustawy każdy będzie mógł kupić grunt o powierzchni 1 hektara. Wcześniej osoby, które nie były rolnikami, mogły zakupić maksymalnie 0,3 ha ziemi. Dotyczy to ziemi nabywanej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym, w wyniku podziału, przekształcenia, podziału majątku lub zniesienia współwłasności. W wyżej wymienionych przypadkach do zakupu nie będzie konieczna zgodna dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kolejną zmianą jest skrócenie z 10 do 5 lat okresu, który obowiązuje nabywcę ziemi rolnej do prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Dzięki temu po krótszym czasie nabywca będzie mógł sprzedać lub oddać swoje grunty. Jeśli jednak właściciel ziemi będzie chciał sprzedać ją przed upływem 5 lat od daty zakupu, wtedy konieczna będzie zgoda Dyrektora Generalnego KOWR.

Ułatwieniem będzie także to, że po nowelizacji dowodem potwierdzającym prowadzenie gospodarstwa będzie pisemne oświadczenie właściciela gruntu. Wcześniej fakt ten musiał poświadczyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego terenie znajduje się dana ziemia. Nowelizacja rozszerza także katalog osób bliskich o rodzeństwo rodziców i pasierbów. Szczegółowy zapis przewidywanych zmian dostępny jest w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Więcej o: