"Piątka Kaczyńskiego". Do funduszu rozwoju lokalnych połączeń mają dołożyć się kierowcy

Do Sejmu trafiła ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Docelowo ma on sfinansować projekt "piątki Kaczyńskiego", przywracający lokalne połączenia transportu zbiorowego. Dołożą się do niego m.in. kierowcy.
Zobacz wideo

Jak czytamy w rządowym projekcie skierowanym do Sejmu, „fundusz gromadzi środki finansowe w celu dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Obsługę funduszu ma prowadzić Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki funduszu mają być organizowane w sposób uwzględniający opłaty, którymi obarczeni są kierowcy. Będzie to:

  • 5 proc. z wpływów z opłaty emisyjnej,
  • 55 proc. z wpływów z opłaty zastępczej o biokomponentach i biopaliwach,
  • 4 proc. z wpływów z opłaty paliwowej. 

Są także nieokreślone procentowo środki z wpływów wynikających z ustawy o transporcie drogowym, z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister transportu oraz z darowizn i zapisów, jak czytamy w projekcie ustawy.

Przywracanie połączeń

Wsparcie finansowe mają otrzymać te gminy, które zapewnią, że co najmniej 70 proc. kursów na ich terenie będzie miało charakter użyteczności publicznej.

Koszt przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych, według początkowych wyliczeń Dworczyka, miał wynieść 800 mln złotych rocznie. W ostatnim czasie suma ta została obcięta przez Ministerstwo Infrastruktury do 300 mln zł.

Rząd wyjaśnił, że nie planuje odtworzenia państwowego PKS. To gminy i powiaty mają organizować przetargi dla przewoźników. Rząd chce natomiast dofinansowywać kursy na nierentownych liniach i w nierentownych godzinach - 60-80 gr do tzw. wozokilometra.

Ustawa przewiduje, że plany transportowe będą opracowywane przez marszałka województwa. Ten z kolei będzie sporządzał i optymalizował plan transportowy województwa na podstawie potrzeb komunikacyjnych zgłoszonych przez gminy i powiaty. Samorząd będzie mógł uzyskać ze środków Funduszu dopłatę do kwoty deficytu pojedynczej linii po zawarciu umowy o dopłatę z właściwym wojewodą.

Prace w Sejmie jeszcze w tym tygodniu

W ubiegłym tygodniu serwis 300polityka.pl informował, że nowe prawo może zostać przyjęte w Sejmie już 16 lub 17 maja. 

Zobacz wideo
Więcej o: